Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Cena zajtrka, kosila in popoldanske malice

Tržno ceno šolske prehrane (zajtrk, kosilo in popoldanska malica) določi šola s cenikom, ki ga sprejme Svet zavoda.

 

Vrsta obroka Cena
malica za učence od 1. do 9. r. 0,80 €
zajtrk 0,50 €
popoldanska malica 0,50 €
kosilo – učenci od 1. do 5. r. mesečno 2,08 €
kosilo – učenci od 6. do 9. r. mesečno 2,30 €
kosilo – učenci od 1. do 5. r. dnevno 2,40 €
kosilo – učenci od 6. do 9. r. dnevno 2,60 €

 

Ceno malice določi minister s sklepom in znaša 0,80 evra.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave