Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Učitelj Predmet Razrednik Govorilne ure
KARMEN ZUPANC/

KATJA ČEH

SLO/

sorazrednik, PSIH.

7. A *četrtek, 12.00-12.45;**sreda,  9.10-9.55

po dogovoru

LUČKA RANČIGAJ/ SIMONA TOMŠIČ TJA/

sorazrednik, ŠPO

7. B *petek, 11.00-11.45; **torek, 9.10-9.55

po dogovoru

DOBRILA VUČENOVIĆ/

SARA G. CILENŠEK

 SLO/

sorazrednik, SPE.PED

7. C *ponedeljek, 12.00-12.45;  **petek, 11.00-11.45

ponedeljek, 7.30–8.15

DOROTEJA SMEJ SKUTNIK/ ANJA DOVEČAR NAR, BIO, KEM

sorazrednik

7. Č *petek, 10.10 – 10.55; **petek, 11.00 – 11.45

po dogovoru

SIMON KRUMPAK/ MARIJA KRONOVŠEK ŠPO/

sorazrednik, SLJ

8. A *ponedeljek, 9.10-9.55; **ponedeljek, 11.00-11.45

*torek, 8.20–9.05; **četrtek, 8.20–9.05

ANDREJA STARMAN/

MOJCA VIDMAJER

NAR, GOS, BIO

sorazrednik, TJA

8. B *petek, 10.10-10.55; **sreda, 11.00-11.45

torek, 11.00-11.45

NATAŠA JESENKO/ DANICA GOBEC ZGO, DKE/

sorazrednik, MAT

8. C sreda, 13.00-13.45

sreda, 10.10-10.55

MOJCA ARCET/ URŠKA JUHART MAT, TIT/

sorazrednik, LUM

9. A ponedeljek, 9.10-9.55

*ponedeljek, 10.10-10.55; **ponedeljek, 9.10-9.55

MOJCA CESTNIK/ ANJA GOJKOVIČ SLO/

sorazrednik, ŠPO

9. B *petek, 11.00-11.45; ** četrtek, 8.20–9.05

ponedeljek, 13.00–13.45

JERICA RAJŠEK/ MIJA NOVAK FIZ, TIT/

sorazrednik, GUM

9. C ponedeljek, 12.00–12.45

četrtek, 10.10–10.55

MOJCA KACJAN TJA   sreda, 8.20-9.05
IRENA RAMŠAK GEO, ZGO, DKE   sreda, 7.30 – 8.15
DAMJANA PODPEČAN MAT   *petek, 9.10 – 9.55; **petek, 8.20 – 9.05
BORUT PETRIČ računalnikar   po dogovoru
MILENA HRIBERŠEK organiz. šolske prehrane   ponedeljek, 11.00-11.45
ALJA BRATUŠA knjižničarka   po dogovoru
KATJA ČEH psihologinja   po dogovoru
SARA GORIČAR CILENŠEK specialna pedagoginja   ponedeljek, 7.30–8.15
ANJA DOVEČAR /

MOJCA DROFENIK

mobilna socialna pedagoginja   po dogovoru
KATJA UGOVŠEK mobilna pedagoginja   po dogovoru

* A-urnik

** B-urnik

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave