GOVORILNE URE strokovnih delavcev v II. ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2016/2017:

Prvo in drugo triletje

Učitelj Razred / Predmet

Govorilne ure

 

VERA BOMBEK

 

1. A

ponedeljek, 11. 55 – 12.40

 

KRISTINA JERAJ

 

1. A- II. strok. del.

sreda, 8.20 – 9.05

 

BARBARA HUDOKLIN

 

1. B

ponedeljek, 11. 55 – 12.40

 

TANJA SADNIK

 

1. B – II. strok.del.

ponedeljek, 8.20 – 9.05

 

MATEJA AUBREHT

 

2. A

petek, 9.25 – 10.10*,  četrtek, 8.20 – 9.05**

 

NATAŠA ŠTOR

 

2. B

sreda, 9.25 – 10.10*, torek, 9.25 – 10.10**

 

TATJANA TURKUŠ

 

2. C

sreda, 10.15 – 11.00*, četrtek, 8.20 – 9.05**

 

HELENA LAH

 

3. A

ponedeljek, 12.45 – 13.30

 

MIJA BASTL

 

3. B

ponedeljek, 12.45 – 13.30

 

MOJCA RODIČ

 

3. C

sreda, 11.05 – 11.50*, sreda, 10.15 – 11.00**

 

NATAŠA HERODEŽ KRANJEC

 

4. A

ponedeljek, 7.30 – 8..15

 

MOJCA KRALJ

 

4. B

po dogovoru

 

ROMANA RAK

 

4. C

ponedeljek, 7.30 – 8.15

 

JOŽICA OŽIR

 

5. A

ponedeljek, 10.15 – 11.00

 

BOGDANA KORUN

 

5. B

torek, 11.05 – 11.50*, torek, 10.15 – 11.00**

 

MARTINA OGRAJENŠEK

 

5. C

sreda, 11.55 – 12.40*, ponedeljek, 7.15 – 8.00**

 

JURE STEPIŠNIK

 

6. A, FIZ, TIT

sreda, 9.10 – 9.55*, sreda, 8.20 – 9.05**

 

URŠKA LUKAN

 

6. B, TJA, MAT

ponedeljek, 10.15 – 11.00*, sreda, 9.10 – 9.55**

 

ANDREJA ŠPAJZER

 

6. C, MAT

 

četrtek, 7.30 – 8.15

 

MATEJA BREZNIK

 

TJA

sreda, 11.05 – 11.50

 

LEA GUNC

 

TJA

sreda, 8.20 – 9.05

 

MILENA HRIBERŠEK

organizator šolske prehrane

 

GOS

torek, 11.05 – 11.50

 

SARA GORIČAR CILENŠEK

 

specialna  pedagoginja

četrtek, 13.30 – 14.15

 

SANJA KOLŠEK

 

socialna pedagoginja

petek, 9.10 – 9.55

*A urnik, ** B urnik

 

Tretje triletje

Učitelj Predmet

Razrednik

Govorilne ure

 

IRENA RAMŠAK

 

GEO, ZGO, DKE

7. A

ponedeljek, 7.30 – 8.15

 

KARMEN ZUPANC

 

SLJ

7. B

sreda, 8.20 – 9.05*, četrtek, 9.10 – 9.50**

 

DOROTEJA SMEJ SKUTNIK

 

NAR, GOS,

inkluzivna pedag.

7. C

četrtek, 11.55 – 12.40

 

LUČKA RANČIGAJ

 

TJA

8. A

torek, 8.20 – 9.05

 

NATAŠA JESENKO

 

ZGO, DKE

8. B

ponedeljek, 8.20 – 9.05

 

MOJCA CESTNIK

 

SLJ

9. A

ponedeljek, 7.30 – 8.15

 

MOJCA VIDMAJER

 

TJA

9. B

torek, 8.20 – 9.05*, četrtek, 11.55 – 12.40**

 

MARIJA KRONOVŠEK

SLJ

torek, 8.20 – 9.05*, sreda, 9.10 – 9.55**

 

MOJCA KACJAN

 

TJA

ponedeljek, 11.05 – 11.50

 

NEVENKA JERIN

 

NAR, KEM, BIO

sreda, 12.45 – 13.30

 

DANICA GOBEC

 

MAT

torek, 10.15 – 11.00

 

MIAHELA REMIC

 

MAT

torek, 9.05 – 9.50

 

MIJA NOVAK

 

GUM

torek, 8.20 – 9.05

 

LOTTI BLATNIK

 

ŠPO

petek, 9.05 – 9.50

 

ROBERT ROGELJ

 

ŠPO

torek, 10.15 – 11.00*, ponedeljek, 11.05 – 11.50**

 

SIMONA TOMŠIČ

 

ŠPO

ponedeljek, 9.05 – 9.50

 

BORUT PETRIČ

 

TIT, ROID

ponedeljek, 8.20 – 9.05

*A urnik, ** B urnik

 

POŠ ANDRAŽ

Učitelj Razred

Govorilne ure

 

MATEJA MEDVED

 

1., 2. r.

petek, 11.55 – 12.40

 

MANCA KRAJNC

 

3.  r.

četrtek, 11.05 – 11.50*, torek, 11.05 – 11.50**

 

OLGA PALIR

 

4., 5. r.

četrtek, 11.55 – 12.40

 

ANGELIKA URBANC

 

OPB, II. strok. del.

torek, 8.20 – 9.05

*  A-urnik, ** B-urnik

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
.
.

Šolske dejavnosti
Povezave