Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

GOVORILNE URE strokovnih delavcev v II. ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2019/2020:

.

Prvo in drugo triletje:

 

Razredničarka Razred

Govorilne ure

BARBARA HUDOKLIN 1. A

sreda, 11.55 – 12.40

KRISTINA JERAJ 1. A – II. strok. del.

sreda, 8.20 – 9.05

MATEJA AUBREHT 1. B

sreda, 11.55 – 12.40

MAJDA PUR 1. B – II. strok. del.

petek, 9.05 – 9.50

MOJCA RODIČ 1. C

sreda, 11.55 – 12.40

DRAGICA VIDMAR 1. C – II. strok. del., TJA

sreda, 11.55 – 12.40

STAŠA MAGANJA ZUPANC 2. A

petek, 8.20 – 9.05

TATJANA TURKUŠ 2. B

sreda, 11.05 – 11.50

NATAŠA ŠTOR 2. C

*ponedeljek, 10.15 – 11.00

**sreda, 10.15 – 11.00

HELENA LAH 3. A

ponedeljek, 12.45 – 13.30

MARIJA BASTL 3. B

ponedeljek, 12.45 – 13.30

VERA BOMBEK 3. C

*torek,8.20 – 9.05

**torek, 11.05 -11.50

ROMANA RAK 4. A

sreda, 10.15 – 11.00

NATAŠA HERODEŽ KRANJEC 4. B

torek, 10.15 – 11.00

MARTINA OGRAJENŠEK 5. A

*torek, 9.10 – 9.55

**sreda, 8.20 – 9.05

MATEJA STRAŽAR 5. B

*ponedeljek, 11.05 – 11.50

**ponedeljek, 10.15 – 11.00

JOŽICA OŽIR 5. C

*sreda, 7.30 – 8.15

**torek, 9.10 – 9.55

KARMEN ZUPANC 6. A, SLJ

*četrtek, 10.15 – 11.00

**sreda, 10.15 – 11.00

LUČKA RANČIGAJ 6. B, TJA

*sreda, 11.55 – 12.40

**četrtek, 12.45 – 13.30

DOBRILA VUČENOVIĆ 6. C, SLJ

*sreda, 11.05 – 11.50

**četrtek, 11.05 – 11.50

DOROTEJA SMEJ SKUTNIK 6. Č, NAR

torek, 11.05 – 11.50

MATEJA BREZNIK TJA

torek, 11.05 – 11.50

URŠKA LUKAN TJA

*četrtek, 11.55 – 12.40

**četrtek, 11.05 – 11.50

MILENA HRIBERŠEK GOS

torek, 11.05 – 11.50

SARA GORIČAR CILENŠEK specialna pedagoginja

torek, 7.30 – 8.15

EDITA RIHAR ŠKOFLEK specialna pedagoginja

*sreda, 11.05 – 11.50

**ponedeljek, 11.05 – 11.50

 

 .

Tretje triletje:

 

Učitelj Predmet Razrednik

Govorilne ure

SIMON KRUMPAK ŠPO

7. A

*sreda, 8.20 – 9.05

**sreda, 9.10 – 9.55

ANDREJA STARMAN NAR, GOS

7. B

sreda, 11.55 – 12.40

NATAŠA JESENKO ZGO, DKE

7. C

*četrtek, 11.55 – 12.40

**sreda, 9.10 – 9.55

MOJCA ARCET MAT, TIT

8. A

*sreda, 7.30 – 8.15

**petek, 9.10 – 9.55

MOJCA CESTNIK SLJ

8. B

*torek, 9.10 – 9.55

**četrtek, 9.10 – 9.55

ROBERT ROGELJ ŠPO

8. C

*sreda, 9.10 – 9.55

**četrtek, 11.05 – 11.50

MOJCA KACJAN TJA

9. A

sreda, 9.10 – 9.50

MOJCA VIDMAJER TJA

9. B

*sreda, 8.20 – 9.05

**četrtek, 11.05 – 11.50

ANDREJA ŠPAJZER MAT, TIT

9. C

ponedeljek, 8.20 – 9.05

MARIJA KRONOVŠEK SLJ

*sreda, 8.20 – 9.05

**ponedeljek, 9.10 – 9.55

IRENA RAMŠAK GEO, ZGO, DKE

ponedeljek, 8.20 – 9.05

DANICA GOBEC MAT

*sreda, 10.15 – 11.00

**torek, 10.15 – 11.00

URŠKA JUHART LUM

ponedeljek, 10.15 –11.00

LOTTI BLATNIK ŠPO  

po dogovoru

NEVENKA JERIN KEM, BIO

*ponedeljek, 11.55 – 12.40

**sreda, 11.05 – 11.50

JERICA RAJŠEK TIT, FIZ

ponedeljek, 10.15 – 11.00

MIJA NOVAK GUM

torek, 11.55 – 12.40

DAMJANA PODPEČAN MAT

*torek, 11.55 – 12.40

**ponedeljek, 11.55 – 12.40

SIMONA TOMŠIČ ŠPO  

po dogovoru

BORUT PETRIČ računalnikar

po dogovoru

MILENA HRIBERŠEK organizator  šolske prehrane

torek, 11.05 – 11.50

ALJA BRATUŠA knjižničarka

po dogovoru

KATJA ČEH psihologinja

po dogovoru

SARA GORIČAR CILENŠEK specialna pedagoginja

torek, 7.30 – 8.15

EDITA RIHAR ŠKOFLEK specialna pedagoginja

*sreda, 11.05 – 11.50

**ponedeljek, 11.05 – 11.50


*
  A-urnik

**  B-urnik

 

GOVORILNE URE strokovnih delavcev na POŠ v II. ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2019/2020:

.

Razredničarka

Razred

Govorilne ure

MANCA KRAJNC 1. + 2. + 3. r., podaljšano bivanje

ponedeljek,  11.55-12.40

OLGA PALIR 4. + 5. r., podaljšano bivanje

ponedeljek, 10.15-11.00

MATEJA MEDVED II. strok. delavka, podaljšano bivanje

ponedeljek, 8.20-9.05

MATEJA BREZNIK TJA

po dogovoru

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave