Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

_________________________________________

Obvezni izbirni predmeti 2018/19

Za izbirne predmete so učenci 7., 8. in 9. razreda izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA 1, 2, 3 MOJCA KACJAN
ŠPORT ZA ZDRAVJE LOTTI BLATNIK
ŠPORT ZA SPROSTITEV
LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3 URŠKA JUHART
GLEDALIŠKI KLUB MARIJA KRONOVŠEK
OBDELAVA GRADIV – KOVINE SAMO ŠKRABANJA
PLES ROBERT ROGELJ
STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI
UREJANJE BESEDIL BORUT PETRIČ
MULTIMEDIJA
ROBOTIKA V TEHNIKI
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
ŠOLSKO NOVINARSTVO KARMEN ZUPANC
RASTLINE IN ČLOVEK DOROTEJA SMEJ SKUTNIK
POSKUSI V  KEMIJI NEVENKA JERIN
ANSAMBELSKA IGRA MIJA NOVAK
RETORIKA MOJCA CESTNIK

 

Neobvezni izbirni predmeti 2018/19

Za neobvezne izbirne predmete so učenci v 2. triletju  izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA MOJCA KACJAN
TEHNIKA SAMO ŠKRABANJA
RAČUNALNIŠTVO BORUT PETRIČ
ŠPORT SIMON KRUMPAK, ROBERT ROGELJ

Za neobvezni izbirni predmet  drugi tuji jezik so učenci v 3. triletju  izbrali naslednji predmet

Predmet Učitelj
FRANCOŠČINA ANDREJKA LORENČAK

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave