Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

_________________________________________

Obvezni izbirni predmeti 2019/20

Za izbirne predmete so učenci 7., 8. in 9. razreda izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA 1, 2, 3 MOJCA KACJAN
ŠPORT ZA ZDRAVJE LOTTI BLATNIK
ŠPORT ZA SPROSTITEV
IZBRANI ŠPORT SIMON KRUMPAK
LIKOVNO SNOVANJE 1, 3 URŠKA JUHART

URŠKA JUHART

KAJ NAM GOVORIJO UMETNINE?
GLEDALIŠKI KLUB MARIJA KRONOVŠEK
OBDELAVA GRADIV – LES ANDREJA ŠPAJZER
PLES ROBERT ROGELJ
STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI
UREJANJE BESEDIL BORUT PETRIČ
MULTIMEDIJA
ROBOTIKA V TEHNIKI
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
ŠOLSKO NOVINARSTVO KARMEN ZUPANC
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU DOROTEJA SMEJ SKUTNIK
POSKUSI V  KEMIJI NEVENKA JERIN
KEMIJA V ŽIVLJENJU NEVENKA JERIN
SODOBNA PRIPRAVA HRANE ANDREJA STARMAN

Neobvezni izbirni predmeti 2019/20

Za neobvezne izbirne predmete so učenci v 2. triletju  izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA MOJCA KACJAN
TEHNIKA JERICA RAJŠEK
RAČUNALNIŠTVO BORUT PETRIČ
ŠPORT SIMON KRUMPAK,

ROBERT ROGELJ

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave