Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

Obvezni izbirni predmeti

Za izbirne predmete so učenci 7., 8. in 9. razreda izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA 1, 2, 3 MOJCA KACJAN
ŠPORT ZA ZDRAVJE LOTTI BLATNIK
IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA
ŠPORT ZA SPROSTITEV
LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3 URŠKA JUHART
GLEDALIŠKI KLUB MARIJA KRONOVŠEK
OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE SAMO ŠKRABANJA
ŠPORT ZA SPROSTITEV ROBERT ROGELJ
PLES
STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI
UREJANJE BESEDIL  

 

 

BORUT PETRIČ

MULTIMEDIJA
ROBOTIKA V TEHNIKI
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
ŠOLSKO NOVINARSTVO KARMEN ZUPANC
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU DOROTEJA SMEJ SKUTNIK
POSKUSI V  KEMIJI NEVENKA JERIN
VERSTVA IN ETIKA NATAŠA JESENKO

 Neobvezni izbirni predmeti

Za neobvezne izbirne predmete so učenci v 2. triletju  izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA MOJCA KACJAN
TEHNIKA SAMO ŠKRABANJA
ŠPORT SIMON KRUMPAK

ROBERT ROGELJ

RAČUNALNIŠTVO BORUT PETRIČ

 

Za neobvezni izbirni predmet  drugi tuji jezik so učenci v 3. triletju  izbrali naslednji predmet

 

Predmet Učitelj
FRANCOŠČINA DEJA ŽUNKO

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
.
.

Šolske dejavnosti
Povezave