Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

NOVO ZA ŠOLSKO LETO 2021/22

_________________________________________

Obvezni izbirni predmeti 2020/21

Za izbirne predmete so učenci 7., 8. in 9. razreda izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA 1, 2, 3 MOJCA KACJAN
ŠPORT ZA ZDRAVJE LOTTI BLATNIK
ŠPORT ZA SPROSTITEV
IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA SIMON KRUMPAK
PLES ANJA GOJKOVIČ
STARINSKI IN DRUŽABNI PLESI
FILMSKA VZGOJA 1, 2, 3 URŠKA JUHART
LIKOVNO SNOVANJE 1, 2
GLEDALIŠKI KLUB MARIJA KRONOVŠEK
RETORIKA MOJCA CESTNIK
ŠOLSKO NOVINARSTVO KARMEN ZUPANC
OBDELAVA GRADIV – UMETNE MASE JERICA RAJŠEK
UREJANJE BESEDIL BORUT PETRIČ
MULTIMEDIJA
ROBOTIKA V TEHNIKI
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
UREJANJE BESEDIL
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
RAZISKOVANJE ORGANIZMOV V DOMAČEM OKOLJU DOROTEJA SMEJ SKUTNIK
VARSTVO PRED NARAVNIMI NESREČAMI
POSKUSI V  KEMIJI BERNARDKA SOPČIČ
KEMIJA V ŽIVLJENJU
SODOBNA PRIPRAVA HRANE ANDREJA STARMAN

.

Neobvezni izbirni predmeti 2020/21

Za neobvezne izbirne predmete so učenci v 2. triletju  izbrali naslednje predmete:

 

Predmet Učitelj
NEMŠČINA MOJCA KACJAN
TEHNIKA JERICA RAJŠEK
RAČUNALNIŠTVO BORUT PETRIČ
ŠPORT SIMON KRUMPAK
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave