Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Razred Vsebina Mesec

1.

2.

3.

4.

28. PIKIN FESTIVAL (1.-3. r.) 22. september
POVEJ MI ZGODBO O MOJEM KRAJU oktober
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE »ERAZEM IN POTEPUH« (SLG CELJE) december
ŠOLSKE KULTURNE PRIREDITVE

- proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti in

»veseli december«

- proslava ob kulturnem prazniku

- gledališka predstava izbirnega predmeta GKL

- proslava ob dnevu državnosti

 

22. 12. 2017

 

7. 2. 2018

junij

22. 6. 2018

5.

6.

7.

POVEJ MI ZGODBO O MOJEM KRAJU oktober
OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE (ZKŠT Žalec)

PROJEKT RASTEM S KNJIGO (za 7. r.)

7. 11. 2017
ŠOLSKE KULTURNE PRIREDITVE

- glasbena matineja v Cankarjevem domu (7. r.)

- proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti in

»veseli december«

- proslava ob kulturnem prazniku

- glasbena delavnica (5. r.)

- gledališka predstava izbirnega predmeta GKL

- proslava ob dnevu državnosti

 

10. 10. 2017

22. 12. 2017

 

7. 2. 2018

junij

junij

22. 6. 2018

8.

9.

POVEJ MI ZGODBO O MOJEM KRAJU oktober
CELJSKE KULTURNE USTANOVE (za 8. r.) junij
ŠOLSKE KULTURNE PRIREDITVE

- glasbena matineja v Cankarjevem domu (9. r.)

- proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti in

»veseli december«

- glasbena matineja Bum fest (8. r.)

- proslava ob kulturnem prazniku

- gledališka predstava izbirnega predmeta GKL

- proslava ob dnevu državnosti

 

10. 10. 2017

22. 12. 2017

 

januar

7. 2. 2018

junij

22. 6. 2018

VALETA (za 9. r.)* 15. 6. 2018

* Valeto organizirajo devetošolci s starši in z razredniki.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave