Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Razred Vsebina Mesec

1.

NARAVOSLOVNE VSEBINE PO URAH (TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, DAN ZEMLJE)

ZDRAVNIŠKI PREGLED

PISANI ŽIVALSKI SVET (celostni ND)

 

november, april

marec

5. april

2.

NARAVOSLOVNE VSEBINE PO URAH (TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, DAN ZEMLJE)

ZOBOZDRAVNIŠKI  PREGLED

PISANI ŽIVALSKI SVET (celostni ND)

 

november, april

marec

5. april

3.

NARAVOSLOVNE VSEBINE PO URAH (TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, DAN ZEMLJE)

ZDRAVNIŠKI PREGLED

PISANI ŽIVALSKI SVET (celostni ND)

november, april

 

marec

5. april

4.

NARAVOSLOVNE VSEBINE PO URAH (TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK, ZOBOZDRAVNIŠKI PREGLED, ZDRAVSTVENA VZGOJA)

PISANI ŽIVALSKI SVET (celostni ND)

ŽIVLJENJE V MORJU IN OB NJEM

 

november-april

 

5. april

april/maj

5.

GOBE NAŠIH GOZDOV

PISANI ŽIVALSKI SVET (celostni ND)

NARAVNE ZNAČILNOSTI DINARSKO-KRAŠKEGA SVETA (naravoslovni tabor)

oktober

5. april

maj

 

6.

ZDRAVNIŠKI PREGLED, VZGOJA ZA ZDRAVJE

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK – zdravi napitki,  VZGOJA ZA ZDRAVJE

PISANI ŽIVALSKI SVET (celostni ND)

oktober

17. november

 

6. april

7.

RAZISKOVANJE LOŽNICE

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK– zdravi napitki,  VZGOJA ZA ZDRAVJE

PISANI ŽIVALSKI SVET (celostni ND), VZGOJA ZA ZDRAVJE

 

september

17. november

 

6. april

 

8.

ZDRAVNIŠKI PREGLED, VZGOJA ZA ZDRAVJE

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK– zdravi napitki,  VZGOJA ZA ZDRAVJE

PISANI ŽIVALSKI SVET (celostni ND)

september

17. november

 

6. april

9.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK– zdravi napitki, VZGOJA ZA ZDRAVJE

PISANI ŽIVALSKI SVET (celostni ND), VZGOJA ZA ZDRAVJE

EKOMUZEJ ŽALEC

17. november

 

6. april

 

maj

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave