Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Znak programa Šolski ekovrtovi, ki ga izvaja Inštitut za trajnostni razvoj.

Inštitut za trajnostni razvoj je skupaj z ministrom za kmetijstvo in okolje, g. Francem Bogovičem, ter ambasadorko programa »Šolski ekovrtovi«, ga. Manco Košir, prvič javno podelil znak »Šolski ekovrt« 22 najbolj prizadevnim vrtcem, osnovnim in srednjim šolam, ki so v zadnjih dveh letih, odkar program poteka, ustvarili ekogredice in ekosadovnjake, ter pri tem sledili merilom ekološkega kmetovanja in varovanja narave.

Na OŠ Polzela se lahko pohvalimo z učilnico na prostem, katere osrednje mesto predstavljata šolski ekovrt ter čutna pot. Učencem omogoča doživljanje izkušnje neposrednega stika z naravo in vrtnarjenjem ter jim pomaga razvijati pozitiven odnos do varovanja narave in lokalne ekološko pridelane hrane. Vsebine in delo ekovrta so interdisciplinarno zasnovane, tako da povezujejo znanje naravoslovnih ter družboslovnih predmetov in omogočajo kvalitetne učne ure v naravi. S čutno potjo učence spodbudimo k aktivnemu raziskovanju z vsemi čutili; vonjajo zelišča, tipajo različne naravne materiale, poslušajo brenčanje čebel, lovijo ravnotežje na deblih, opazujejo barve cvetov ter postajajo občutljivejši do narave. Hkrati čutna pot ozavešča o drugačnosti med ljudmi, saj jo učenci lahko izkusijo z zavezanimi očmi, v vlogi slepega. To je dobra iztočnica za vzpostavljanje medsebojnih odnosov ter vrednot.

Prejetje znaka pomeni potrditev za dobro dosedanje delo ter obvezo za naprej, da bomo ekovrt še naprej ustrezno negovali in ga čimbolj vključevali v celoten program šolskega dela. Zagotovo pa je, da ekovrta ne bi bilo brez prizadevne ravnateljice Valerije Pukl, ki je pobudnica in glavna gonilna sila projekta.

Doroteja Smej, mentorica programa Šolski ekovrtovi

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave