Kategorije

Načrt prireditev in aktivnosti

Šolski rokovnik

1 131 132 133

Skladno z določili 2. odstavka 72. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07-UPB5 in spremembe ter dopolnitve), ki govorijo o avtonomiji šolskega prostora, ter mnenja Ministrstva za šolstvo in šport, z dne 13.… Beri naprej

Otroški parlament
(27.01.2012)

Kdo je junak? So junaki (še) med nami?
Kakšne junake potrebujemo?
Katere vrednote nam posredujejo sodobni junaki?
Kako vplivajo na nas?

To so le nekatera vprašanja, o katerih bomo razpravljali na letošnjem otroškem parlamentu z naslovom

JUNAKI… Beri naprej

1 131 132 133

Ostale povezave

Starejši prispevki

Arhivi

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti

Povezave