Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Okvirni plan testov v šolskem letu 2019/20:

 

1. razred

po dogovoru

maj

MAT

junij

 SLJ

 

2. razred

po dogovoru

3. razred

po dogovoru

oktober

 

 

oktober

MAT

november

 

 

november

SPO

december

 

 

december

SLJ

januar

MAT, SLJ

 

januar

MAT

februar

 

 

februar

 

marec

 

 

marec

SLJ

april

 

 

april

GUM, SPO

maj

MAT, SPO

 

maj

SLJ

junij

SLJ

 

junij

MAT

 

4. razred

1. teden

2. teden

3. teden

4. teden

oktober

MAT

november

SLJ

NIT

december

TJA

januar

DRU

februar

SLJ

MAT

marec

GUM

april

NIT

 
maj

TJA

SLJ

MAT

junij

DRU

 

 

5. razred

1. teden

2. teden

3. teden

4. teden

oktober

 

 

 

MAT

november

 

SLJ

DRU

TJA

december

 

NIT

 

 

januar

 

SLJ

 

 

februar

 

TJA

GUM

 

marec

MAT

DRU

 

 

april

 

NIT

 

TJA

maj

 

MAT

DRU

SLJ

junij

 

 

 

 

OKVIRNI TERMINI PISNIH PREIZKUSOV za drugo polletje 

 

6. razred 1. teden 2. teden 3. teden 4. teden
februar        
marec   tja(11.3.)   mat(31.3.)
april   zgo c, č slj (15.4.)

geo a, b (17.4.)

 
maj     tja (20.5.) slj (26.5.)
junij mat (2.6.)      

 

7. razred 1. teden 2. teden 3. teden 4. teden
februar        
marec     tja(18.3.) zgo b(23.3) geo a,c

mat (27.3.)

april   nar slj(16.4.)  
maj   dke a, c geo a, c

zgo b

tja(27.5.)
junij mat (3.6.)

slj (4.6.)

     

 

8. razred 1. teden 2. teden 3. teden 4. teden
februar        
marec tja(6.3.)

 

slj(9.3.)

zgo (11.3.)

mat (20.3.) geo a (28.3.)

dke a, b (31.3.)

april   kem a, c (6.4.)

slj (10.4.)

  bio b, c (21.4.)
maj fiz (6.5.) tja (15.5.) geo a  
junij slj (1.6.)

mat (5.6.)

     

 

9. razred 1. teden 2. teden 3. teden 4. teden
februar        
marec mat (6.3.)   geo a (20.3.)

c (18.3.)

Kem 9.a

31. 3.

Kem 9.c

27.3.

april zgo b(3.4.) slj (6.4.) tja (17.4.) mat (23. 4.)
maj   fiz geo a, c

zgo b

 
junij        

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave