Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
  • Za učence vozače je organizirano varstvo vozačev od 7.10 do 8.10.
  • Pouk poteka v dveh kombiniranih oddelkih. V prvem oddelku so v kombinaciji učenci 1., 2. in 3. razreda, v drugem oddelku pa učenci 4. in 5. razreda.
  • Podaljšano bivanje je organizirano po pouku z možnostjo kosila do 14.45. Podaljšano bivanje se izvaja v dveh oddelkih.
  • Interesne dejavnosti so raznolike, učencem jih ponujamo glede na njihove interese. V šolskem letu 2019/2020 ponujamo 11 interesnih dejavnosti.
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave