Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

 

PREDMET

RAZRED

1.

2.

3.

T

L

T

L

T

L

Slovenščina

6

210

7

245

7

245

Matematika

4

140

4

140

5

175

Angleščina

 

 

2

70

2

70

Likovna umetnost

2

70

2

70

2

70

Glasbena umetnost

2

70

2

70

2

70

Spoznavanje okolja

3

105

3

105

3

105

Šport

3

105

3

105

3

105

Število predmetov

6

7

7

Število ur tedensko

20

23

24

Število tednov pouka

35

35

35

Kulturni dnevi

4 dni

4 dni

4 dni

Naravoslovni dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Športni dnevi

5 dni

5 dni

5 dni

Tehniški dnevi

3 dni

3 dni

3 dni

Št. tednov dejavnosti

3

3

3

Razširjeni program
Neobvezni izbirni predmeti
Prvi tuji jezik

2 (70)

 

 

Individualna in skupinska pomoč učencem z učnimi težavami

0,5

0,5

0,5

Dopolnilni in dodatni pouk

1 (35)

1 (35)

1 (35)

Interesne dejavnosti

2 (70)

2 (70)

2 (70)

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave