1. ŠOLSKI

1.1  OB ZNANJU KULTURA SRCA

Izvajanje vzgojnega načrta, v skladu z vrednotami in vizijo EKOŠOLE (rdeča nit bosta temi ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, ZDRAVA PREHRANA, dogodki, povezani s knjigo in z bralno značko). V svet sproščanja bo vodil učence, učitelje in starše medved Zdravko. Prednostna naloga projekta bo tudi v tem šolskem letu BONTON.

1.2 PLESNA ŠOLA

Načrtno in sistematično vzgajanje ter učenje plesnih korakov, standardnih in latinskoameriških plesov in profesionalnega plesa vseh generacij šole in vrtca z vključevanjem na plesna tekmovanja, tečaj in prikaz plesnega znanja devetošolcev in zaključna plesna akademija vseh generacij (Robert Rogelj).

1.3 EVROPSKI JEZIKOVNI LISTOVNIK PRI POUKU TUJIH JEZIKOV (učiteljice angleščine in nemščine)

1.4 DIGITALNO OPISMENJEVANJE učencev od 1. do 9. razreda (Alja Bratuša, Borut Petrič in strokovni delavci)

1.5 IZ VRTCA V ŠOLO (Vera Bombek, Barbara Hudoklin, Tanja Sadnik, Kristina Jeraj, Mateja Medved,   Angelika Urbanc, Vesna Verdev, Jožica Rosenstein, Sabina Posedel)

1.6 STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE BRALNE IN NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNE PISMENOSTI (Karmen Zupanc, Andreja Špajzer)

1.7 NA POTI K VEČJEZIČNOSTI IN VEČKULTURNOSTI – MINUTE ANGLEŠKEGA JEZIKA (Mateja Breznik, Lea Gunc)

1.8 PROSTOVOLJSTVO (Majda Pur)

 

2. DRŽAVNI

2.1. KULTURNA ŠOLA  (Koordinatorica: Mojca Cestnik v sodelovanju s celotnim učiteljskim zborom)

2.2 ZDRAVA ŠOLA – SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE – vključitev v Slovensko mrežo zdravih šol, ki jo vodi Inštitut za varovanje zdravja (razvojni tim v sestavi: Nevenka Jerin, Milena Hriberšek, Tatjana Kroflič,  Robert Rogelj in vodstvo šole)

2.3 ŠOLSKI EKOVRT (koordinatorici: Milena Hriberšek, Doroteja Smej Skutnik)

2.4 OTROŠKI PARLAMENT »Otroci in načrtovanje prihodnosti« (mentorica Nataša Jesenko)

2.5 VARNO S SONCEM (koordinatorica: Anica Haladeja)

2.6 RASTEM S KNJIGO (Alja Bratuša v sodelovanju z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec)

2.7 EVROPSKA VAS (Helena Lah, Majda Pur in aktiv OPB)

 

3. MEDNARODNI

3.1  EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA – ENERGIJA, ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE (Andreja Špajzer, Doroteja Smej Skutnik, Barbara Hudoklin, Olga Palir in vodstvo zavoda)

3. 2. E-TWINNING, WIC (Cmepius, Erasmus+) (Lučka Rančigaj, Mojca Kacjan, Mojca Vidmajer)

 

aaa

 

bbb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša šola je od leta 2008/09 vključena v projekt Slovenska mreža zdravih šol, ki je sestavni del mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol.

TIM ZŠ: Bernarda Sopčič,Tatjana Kroflič, Milena Hribešek, Majda Pur, Olga Palir, Nataša Herodež, Barbara Hercog, Alja Bratuša, AnjaHaladeja, športni pedagog

Vodja projekta ZŠ: Nevenka Jerin

 

Rdeča nit:

DUŠEVNO ZDRAVJE

Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega šolskega leta in jih nadgradili. Trudili se bomo, da se bodo učenci na šoli dobro počutili in bodo zadovoljni s samim seboj. Krepili bomo zdrave odnose z ljudmi okoli nas, negovali medgeneracijske odnose in osveščali mlade na spoštljiv odnos, strpnost in prevzemanje odgovornosti. Z različnimi metodami in aktivnostmi se bomo trudili, da bodo uspešno obvladovali svoje življenje ter se uspešno soočali z različnimi situacijami in težavami.

NALOGE ZŠ

Kultura prehranjevanja in odnos do hrane  bo prednostna naloga ZŠ: obravnava tem na UOS, detektivi zdravošolci, tekmovanje med OS in nagrada najboljši OS.

Sodelovanje  pri ekoprojektu Hrana ni za tjavendan – zmanjšamo količino odpadne hrane.

Slovenski tradicionalni zajtrk kot delni ND od 1. do 9. razreda, ki bo potekal 18. novembra 2016.

Dnevno izvajanje minute za zdravje in sproščanje s čuječnimi gibalnimi vajami.

Dan  zdravja – 7. april bomo zaznamovali s celostnim ND z naslovom « ZDRAVJE SKOZI UMETNOST«. Otrokovo/mladostnikovo doživljanje in razumevanje zdravja bomo posvetili skozi umetnost. Seznanili se bomo s čustvenim in spoznavnim svetom različno starih, pa tudi sicer različnih otrok in mladostnikov. Pridobljene vsebine s pozitivnimi sporočili in z »dobrimi junaki« lahko privedejo do prevzemanja pozitivnih vedenjskih vzorcev tudi pri otroku s slabšo samopodobo.

Projektu Varno s soncem se bomo posvetili pri UOS.

Medgeneracijsko sodelovanje: preko prostovoljnega krožka sodelovanje z RK, osveščanje mladih za potrebe starejših (spoštljiv odnos, strpnost in prevzemanje odgovornosti), izvedba računalniškega opismenjevanja starejših.

Dan gibanja: spodbujanje gibanja in timske harmonije za zdrav, telesno aktiven in  kvaliteten način življenja (celosten športni dan v okviru občinskega praznika v septembru 2016).

Pouk o zdravju je vpleten v vse predmete in dejavnosti šole:

- navajanje na redno pitje vode

- dnevno uživanje jabolka

- vključevanje ekovrtička in čutne poti

- osveščanje o škodljivosti drog, alkohola in tobaka

- osveščanje in opozarjanje na zaščito pred klopi

- osveščanje o pomenu PRVE POMOČI in izvajanje osnovnih veščin prve pomoči

- sprotno obveščanje o aktualnem dogajanju Zdrave šole preko zdravošolcev

- krepitev zdravega življenjskega sloga z rednimi aktivnimi sprehodi, zaznamovanje dneva brez avtomobila

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave