Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

1. ŠOLSKI

1.1  OB ZNANJU KULTURA SRCA

Izvajanje vzgojnega načrta, v skladu z vrednotami in vizijo EKOŠOLE (rdeča nit bosta temi ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, ZDRAVA PREHRANA, dogodki, povezani s knjigo in z bralno značko). V svet sproščanja bo vodil učence, učitelje in starše medved Zdravko. Prednostna naloga projekta bo tudi v tem šolskem letu SPOŠTOVANJE.

1.2 PLESNA ŠOLA

Načrtno in sistematično vzgajanje ter učenje plesnih korakov, standardnih in latinskoameriških plesov in profesionalnega plesa vseh generacij šole in vrtca z vključevanjem na plesna tekmovanja, tečaj in prikaz plesnega znanja devetošolcev in zaključna plesna akademija vseh generacij (Robert Rogelj).

1.3 EVROPSKI JEZIKOVNI LISTOVNIK PRI POUKU TUJIH JEZIKOV (učiteljice angleščine in nemščine)

1.4 DIGITALNO OPISMENJEVANJE učencev od 1. do 9. razreda (Borut Petrič in strokovni delavci)

1.5 IZ VRTCA V ŠOLO (Barbara Hudoklin, Vera Bombek, Staša Maganja Zupanc, Manca Krajnc,  Vesna Hriberšek, Nika Koren, Andreja Ošlak, Mojca Pajenk in druge strokovne delavke v vseh oddelkih predšolskih otrok in prvošolcev)

1.6 STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE BRALNE PISMENOSTI (Karmen Zupanc)

1.7 PROSTOVOLJSTVO (Majda Pur)

 

2. DRŽAVNI

2.1. KULTURNA ŠOLA  (Koordinatorica: Mojca Cestnik v sodelovanju s celotnim učiteljskim zborom)

2.2 ZDRAVA ŠOLA – ZDRAVJE – ZDRAVA HRANA – GIBANJEvključitev v Slovensko mrežo zdravih šol, ki jo vodi Inštitut za varovanje zdravja (razvojni tim v sestavi: vodja projekta Nevenka Jerin, Milena Hriberšek, Mojca Rodič, Robert Rogelj, Majda Pur, Doroteja Smej Skutnik, Simon Krumpak, Barbara Hudoklin, Olga Palir, Nataša  Herodež Kranjec, Katja Čeh, Alja Bratuša  in vodstvo šole)

2.3 ŠOLSKI EKOVRT (koordinatorica Doroteja Smej Skutnik)

2.4 OTROŠKI PARLAMENT »Šolstvo in šolski sistem« (mentorica Katja Čeh)

2.5 VARNO S SONCEM (koordinatorica Andreja Starman)

2.6 RASTEM S KNJIGO (Alja Bratuša v sodelovanju z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec in Društvom Bralna značka Slovenije)

2.7 EVROPSKA VAS (Helena Lah, Tanja Sadnik, Robert Rogelj, Mojca Kacjan in aktiv OPB)

2.8 NA-MA POTI (vodja projekta Doroteja Smej Skutnik; člani projektnega tima RVIZ: mag. Bernardka Sopčič, Andreja Špajzer, Nataša Jesenko, Borut Petrič, Mateja Stražar, Katarina Ban, Nataša Herodež Kranjec, Barbara Hudoklin,Tatjana Turkuš, Mojca Kacjan, Karmen Zupanc, Robert Rogelj, Simona Tomšič, Irena Ramšak, Manca Kranjc, Urška Juhart, Samo Škrabanja, Urška Lukan, Nika Koren, Anija Kokot, Urška Lukan)

2.9 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (koordinator Robert Rogelj)

2.10. SIMBIOZA ŠOLA (Simon Krumpak)

 

3. MEDNARODNI

3.1  EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA (Andreja Špajzer, Doroteja Smej Skutnik, Barbara Hudoklin, Olga Palir in vodstvo zavoda)

3. 2. E-TWINNING, WIC (Cmepius, Erasmus+) (Lučka Rančigaj, Mojca Kacjan, Mojca Vidmajer, Majda Pur)

 .

projekti01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

projekti02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Več o projektih si lahko preberete tudi v našem šolskem rokovniku od 47. do 55. strani. Za rokovnik v PDF formatu klikni NA TO POVEZAVO.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave