Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

1. ŠOLSKI

 

1.1  OB ZNANJU KULTURA SRCA

Izvajanje vzgojnega načrta, v skladu z vrednotami in vizijo EKOŠOLE (rdeča nit bosta temi ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA, ZDRAVA PREHRANA, dogodki, povezani s knjigo in z bralno značko). V svet sproščanja bo vodil učence, učitelje in starše medved Zdravko. Prednostna naloga projekta bo tudi v tem šolskem letu SPOŠTOVANJE.

 

1.2 PLESNA ŠOLA

Načrtno in sistematično vzgajanje ter učenje plesnih korakov, standardnih in

latinskoameriških plesov in profesionalnega plesa vseh generacij šole in vrtca z

vključevanjem na plesna tekmovanja, tečaj in prikaz plesnega znanja

devetošolcev in zaključna plesna akademija vseh generacij (Robert Rogelj).

 

1.3 EVROPSKI JEZIKOVNI LISTOVNIK PRI POUKU TUJIH JEZIKOV

    (učiteljice angleščine in nemščine)

 

1.4 DIGITALNO OPISMENJEVANJE učencev od 1. do 9. razreda

(Borut Petrič in strokovni delavci)

 

1.5 IZ VRTCA V ŠOLO

(Barbara Hudoklin, Mateja Aubreht, Mojca Rodič, Manca Krajnc,  Vesna Hriberšek, Anja Ribič, Simona Konšek, Mojca Pajenk in druge strokovne delavke v vseh oddelkih predšolskih otrok in prvošolcev)

 

1.6 STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE BRALNE PISMENOSTI (Karmen Zupanc)

 

1.7 PROSTOVOLJSTVO (Majda Pur)

 

 

2. DRŽAVNI

 

2.1. KULTURNA ŠOLA  (Koordinatorica: Mojca Cestnik v sodelovanju s celotnim

učiteljskim zborom)

 

2.2 ZDRAVA ŠOLA –  ZDRAVJE – ZDRAVA HRANA – GIBANJE vključitev v

Slovensko mrežo zdravih šol, ki jo vodi Inštitut za varovanje zdravja (razvojni

tim v sestavi: vodja projekta Nevenka  Jerin, Milena Hriberšek, Mojca Rodič,

Robert Rogelj, Majda Pur, Doroteja Smej Skutnik, Simon Krumpak, Barbara

Hudoklin, Olga Palir, Nataša  Herodež Kranjec, Katja Čeh, Alja Bratuša  in

vodstvo šole)

 

2.3 ŠOLSKI EKOVRT (koordinatorica Doroteja Smej Skutnik)

 

2.4 OTROŠKI PARLAMENT »Moja poklicna prihodnost« (mentorica Katja Čeh)

 

2.5 VARNO S SONCEM (koordinatorica: Andreja Starman)

 

2.6 RASTEM S KNJIGO in MEDGENERACIJSKO BRANJE (Alja Bratuša v

sodelovanju z Medobčinsko splošno knjižnico Žalec in Društvom Bralna značka

Slovenije)

 

2.7 EVROPSKA VAS – SLOVENIJA  (Helena Lah, Simon Krumpak, Robert Rogelj,

Mojca Kacjan in aktiv OPB)

 

2.8 NA-MA POTI (vodja projekta Doroteja Smej Skutnik; člani projektnega tima

RVIZ: Bernardka Sopčič, Andreja Špajzer, Nataša Jesenko, Mateja Stražar,

Mojca Arcet, Nataša Herodež Kranjec, Barbara Hudoklin, Tatjana Turkuš,

Mojca Kacjan, Karmen Zupanc, Robert Rogelj, Irena Ramšak, Manca Kranjc,

Urška Lukan, Nika Koren, Eva Huš, Anija Kokot, Jerica Rajšek)

 

2.9 TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA (koordinator Simon Krumpak)

 

2.10. SIMBIOZA ŠOLA (Simon Krumpak)

 

 

3. MEDNARODNI

 

 

3.1  EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

(Andreja Špajzer, Doroteja Smej Skutnik, Barbara Hudoklin, Olga Palir in

vodstvo zavoda)

 

3.2 E-TWINNING, WIC (Cmepius, Erasmus+) (Lučka Rančigaj, Mojca Kacjan,

Mojca Vidmajer, Majda Pur)

 

 .

projekti01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

projekti02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Več o projektih si lahko preberete tudi v našem šolskem rokovniku od 49. do 58. strani. Za rokovnik v PDF formatu klikni NA TO POVEZAVO.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave