Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

ŠOLA V NARAVI, NARAVOSLOVNI TABOR

V šolskem letu 2018/2019 bodo učenci 4. razreda odšli v šolo v naravi na morje, kjer bodo z dnevi dejavnosti združili tudi plavalni tečaj. S tem bomo zagotovili čim večjemu številu učencev, da bodo plavalno opismenjeni, saj so sistematično vključeni v plavalni tečaj že v vrtcu, nato pa še v 2. in 4. razredu.

Učencem 6. razredov pa bomo v  marcu ponudili zimsko šolo v naravi v CŠOD Bohinj, kjer bodo lahko usvajali in izpopolnjevali smučarske veščine ter spoznavali značilnosti alpskega sveta.

Za učence 5. razredov bomo organizirali tridnevni naravoslovni tabor v CŠOD Planica. Učenci bodo spoznavali značilnosti kraja in okolice, tamkajšnjo kulturno dediščino in ustvarjali v kreativnih delavnicah.

Razred

Število

Termin

Kraj

4.

71

15. – 19. 4. 2019

Debeli rtič

5. bc

5. a, POŠ

48

37

8. – 10. 4. 2019

10. – 12. 4. 2019

CŠOD Planica

6. abc

64

18.– 22. 3. 2019

CŠOD Bohinj

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave