Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

V januarju in februarju pri Pozitivni psihologiji organizirajo Šolo za starše, kjer se ob predhodni prijavi lahko udeležite različnih brezplačnih spletnih predavanj uveljavljenih strokovnjakov (A. Zadel, A. Mikuš Kos, B. Lesjak, zakonca Mrgole in drugi): https://maratonpozitivnepsihologije.si/sola-za-starse/ .

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave