Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 20. 6. 2014 izdalo podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole. Sestavljena so iz dveh delov. S klikom na spodnji povezavi si jih lahko ogledate:

1. del

2. del

S poukom začnemo  v torek, 1. septembra 2015. Za učence devetih razredov je zadnji dan pouka 15. junij 2016, za učence ostalih razredov pa se pouk konča 24. junija 2016.

OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra

do 29. januarja

1. do 5. razred

6. do 9. razred

drugo

od 1. februarja

do 15. junija

oz. 24. junija

9. razred

1. do 4. razred

5. do 8. razred

POČITNICE

JESENSKE od 26. oktobra do 30. oktobra 2015
NOVOLETNE od 28. decembra do 31. decembra 2015

(petek, 1. 1. – praznik)

ZIMSKE od 22. februarja do 26. februarja 2016
PRVOMAJSKE od 28. aprila do 29. aprila 2016 (ponedeljek, 2. 5. – praznik)

DNEVI, KI JIH NADOMESTIMO

  • 24. 12. 2015 – nadomestimo 26. septembra 2015

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

od 16. 6. do vključno 29. 6. 2016

1. rok

učenci 9. razreda

od 27. 6. do vključno 8. 7. 2016

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

od 18. 8. do vključno 31. 8. 2016

2. rok

učenci od 1. do 8. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

od 3. 5. do vključno 15. 6.  2016

1. rok

učenci 9. razreda

od 3. 5.  do vključno 24. 6. 2016

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

od 18. 8.  do vključno 31. 8. 2016

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda


 NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

1. 9. 2015

torek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. 11. 2015

ponedeljek

 Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda

4. 5. 2016

sreda

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

6. 5. 2016

petek

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

10. 5. 2016

torek

NPZ iz likovne umetnosti za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

31. 5. 2016

torek

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

31. 5.–2. 6. 2016

torek – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu

2. 6. 2016

četrtek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC-u

7. 6. 2016

torek

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

7.–9. 6. 2016

torek – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

9. 6. 2016

četrtek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

15. 6. 2016

ponedeljek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razredov

24. 6. 2016

sreda

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razredov

Na podlagi predloga Sveta staršev in po sklepu Sveta zavoda vsako leto izvedemo interne preizkuse znanja v 3. razredu, in sicer prostovoljno.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 70 33 112
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
.
.

Šolske dejavnosti
Povezave