Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole. Sestavljena so iz dveh delov. S klikom na spodnji povezavi si jih lahko ogledate:

1. del

2. del

ŠOLSKI KOLEDAR

 

S poukom začnemo  v petek, 1. septembra 2017. Za učence devetih razredov je zadnji dan pouka 15. junij 2018, za učence ostalih razredov pa se pouk konča 22. junija 2018.

 

OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra

do 31. januarja

24. 1. 2018 1. do 5. razred

26. 1. 2018 6. do 9. razred

drugo

od 1. februarja

do 15. junija

oz. 22. junija

8. 6. 2018 9. razred

18. 6. 2018 1. do 4. razred

19. 6. 2018 5. do 8. razred

POČITNICE

JESENSKE od 30. oktobra do 3. novembra 2017
NOVOLETNE od 25. decembra 2017 do 2. januarja 2018
ZIMSKE od 26. februarja do 2. marec 2018
PRVOMAJSKE od 27. aprila do 2. maja 2018

DNEVI, KI JIH NADOMESTIMO

  • 7. 4. 2018 (delovna sobota) – izvedemo 23. septembra 2017

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

od 18. 6. do vključno 2. 7. 2018

1. rok

učenci 9. razreda

od 26. 6. do vključno 9. 7. 2018

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

od 20. 8. do vključno 31. 8. 2018

2. rok

učenci od 1. do 8. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

od 3. 5. do vključno 15. 6.  2018

1. rok

učenci 9. razreda

od 3. 5.  do vključno 22. 6. 2018

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

od 20. 8.  do vključno 31. 8. 2018

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

1. 9. 2017

petek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ: Na naši šoli je za preverjanje izbran predmet KEMIJA.

30. 11. 2017

četrtek

 Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda

4. 5. 2018

petek

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

7. 5. 2018

ponedeljek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

9. 5. 2018

sreda

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

29. 5. 2018

torek

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

29. – 31. 5. 2018

torek-četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu

31. 5. 2018

četrtek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

5. 6. 2018

torek

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

5. – 7. 6. 2018

torek – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

6. 6. 2018

RIC posredujuje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)  učencev 9. razredu

7. 6. 2018

četrtek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

15. 6. 2018

petek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razredov

18. 6. 2018

ponedeljek

RIC posredujuje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)  učencev 6. razredu

22. 6. 2018

petek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razredov

 

 

Na podlagi predloga Sveta staršev in po sklepu Sveta zavoda vsako leto izvedemo interne preizkuse znanja v 3. razredu, in sicer prostovoljno.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave