Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole. Sestavljena so iz dveh delov. S klikom na spodnji povezavi si jih lahko ogledate:

1. del

2. del

ŠOLSKI KOLEDAR

S poukom začnemo  v četrtek, 1. septembra 2016. Za učence devetih razredov je zadnji dan pouka 15. junij 2017, za učence ostalih razredov pa se pouk konča 23. junija 2017.

OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 1. septembra

do 31. januarja

1. do 5. razred

6. do 9. razred

drugo

od 1. februarja

do 15. junija

oz. 23. junija

9. razred

1. do 4. razred

5. do 8. razred

POČITNICE

JESENSKE od 31. oktobra do 4. novembra 2016
NOVOLETNE od 25. decembra 2016 do 1. januarja 2017
ZIMSKE od 20. februarja do 24. februarja 2017
PRVOMAJSKE od 27. aprila do 2. maja 2017 (torek, 2. 5. – praznik)

DNEVI, KI JIH NADOMESTIMO

  • 2. 1. 2017 – nadomestimo 24. septembra 2016

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

od 16. 6. do vključno 29. 6. 2017

1. rok

učenci 9. razreda

od 26. 6. do vključno 7. 7. 2017

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

od 18. 8. do vključno 31. 8. 2017

2. rok

učenci od 1. do 8. razreda

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

od 3. 5. do vključno 15. 6.  2017

1. rok

učenci 9. razreda

od 3. 5.  do vključno 23. 6. 2017

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

od 18. 8.  do vključno 31. 8. 2017

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJ

1. 9. 2016

četrtek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ

30. 11. 2016

sreda

 Zadnji rok za prijavo učencev 6. in 9. razreda

4. 5. 2017

četrtek

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

8. 5. 2017

ponedeljek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

10. 5. 2017

sreda

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

30. 5. 2017

torek

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

30. 5.–1. 6. 2017

torek-četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu

1. 6. 2017

četrtek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

6. 6. 2017

torek

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

6.– 8. 6. 2017

torek – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

8. 6. 2017

četrtek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

15. 6. 2017

petek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razredov

23. 6. 2017

petek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razredov

 

Na podlagi predloga Sveta staršev in po sklepu Sveta zavoda vsako leto izvedemo interne preizkuse znanja v 3. razredu, in sicer prostovoljno.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
.
.

Šolske dejavnosti
Povezave