Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole. Sestavljena so iz dveh delov. S klikom na spodnji povezavi si jih lahko ogledate na strani MIZS:

1. del

2. del

 

S poukom začnemo  v ponedeljek, 2. 9. 2019. Za učence devetih razredov je zadnji dan pouka 15. 6. 2020, za učence ostalih razredov pa se pouk konča 24. 6. 2020.

OBDOBJE

TRAJANJE

KONFERENCE

prvo

od 2. septembra

do 31. januarja

23. 1. 2020 1. do 5. razred

25. 1. 2020 6. do 9. razred

drugo

od 1. februarja

do 15. junija

oz. 24. junija

5. 6. 2020 9. razred

18. 6. 2020 1. do 4. razred

19. 6. 2020 5. do 8. razred

 

POČITNICE

JESENSKE od 28. oktobra do 1. novembra 2019
NOVOLETNE od 25. decembra 2019 do 2. januarja 2020
ZIMSKE od 24. februarja do 28. februarja 2020
PRVOMAJSKE od 27. aprila do 1. maja 2020

 

DNEVI, KI JIH NADOMESTIMO

  • 28. 9. 2019 (delovna sobota) – 15. 6. 2020 in 24. 6. 2020 (prost)
  • pouka prost dan 3. 1. 2020

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

od 16. 6. do vključno 29. 6. 2020

1. rok

učenci 9. razreda

od 26. 6. do vključno 9. 7. 2020

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

od 18. 8. do vključno 31. 8. 2020

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

 

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

od 4. 5. do vključno 15. 6.  2020

1. rok

učenci 9. razreda

od 4. 5.  do vključno 24. 6. 2020

1. rok

učenci od 1. do 8. razreda

od 18. 8.  do vključno 31. 8. 2020

2. rok

učenci od 1. do 9. razreda

 

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

1. TRILETJE

 

2. TRILETJE

 

3. TRILETJE

 

 

Na podlagi Sveta staršev in po sklepu Sveta zavoda vsako leto izvedemo interne preizkuse znanja v 3. razredu, in sicer prostovoljno. V lanskem šolskem letu smo jih kot vzorčna šola izpeljali poskusno v organizaciji Državnega izpitnega centra.  Tudi tokrat bomo pristopili k projektu, v kolikor bo ta izpeljan.

NPZ – obvezno

SLJ, MAT, TJA

NPZ – obvezno

SLJ, MAT,

tretji predmet BIO

 

2. 9. 2019

ponedeljek

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.

29. 11. 2019

petek

 Zadnji rok za prijavo/posredovanje podatkov učencev 6. in 9. razreda

5. 5. 2020

torek

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred

7. 5. 2020

četrtek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred

11. 5. 2020

ponedeljek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

1. 6. 2020

ponedeljek

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu

1.- 3. 6. 2020

poned.-sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu

3. 6. 2020

sreda

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC

8. 6. 2020

ponedeljek

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu

8.–10. 6. 2020

poned.-sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu

9. 6. 2020

torek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)  učencev 9. razredu

10. 6. 2020

sreda

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC

15. 6. 2020

ponedeljek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razredov

16. 6. 2020

torek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)  učencev 6. razredu

24. 6. 2020

sreda

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razredov
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave