Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je izdalo podrobnejša navodila o šolskem koledarju za osnovne šole v šolskem letu 2021/22. Sestavljena so iz dveh delov. S klikom na spodnji povezavi si jih lahko ogledate na strani MIZS:

1. del

2. del

S poukom začnemo  v sredo, 1. 9. 2021. Za učence devetih razredov je zadnji dan pouka 15. 6. 2022, za učence ostalih razredov pa se pouk konča 24. 6. 2021.

OBDOBJE TRAJANJE KONFERENCE
prvo od 1. septembra

do 31. januarja

28. 1. 2022 1. do 5. razred

26. 1. 2022 6. do 9. razred

drugo od 1. februarja

do 15. junija

oz. 24. junija

10. 6. 2022 9. razred

16. 6. 2022 1. do 4. razred

17. 6. 2022 5. do 8. razred

.

POČITNICE

 

JESENSKE od 25. oktobra do 1. novembra 2021
NOVOLETNE od 25. decembra 2021 do 2. januarja 2022
ZIMSKE od 28. februarja do 4. marca 2022
PRVOMAJSKE od 27. aprila do 2. maja 2022

 

DNEVI, KI JIH NADOMESTIMO

 

  • 9. 2021 (delovna sobota)
  • pouka prost dan 24. 12. 2021

 

IZPITNI ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE

 

od 16. 6. do vključno 29. 6. 2022 1. rok učenci 9. razreda
od 27. 6. do vključno 8. 7. 2022 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
od 18. 8. do vključno 31. 8. 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

 

ROKI ZA OCENJEVANJA ZNANJA UČENCEV, KI SE IZOBRAŽUJEJO NA DOMU

 

od 3. 5. do vključno 15. 6.  2022 1. rok učenci 9. razreda
od 3. 5.  do vključno 24. 6. 2022 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
od 18. 8.  do vključno 31. 8. 2022 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

  

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA

 

 

1. TRILETJE

 

2. TRILETJE

 

3. TRILETJE

 

Na podlagi Sveta staršev in po sklepu Sveta zavoda vsako leto izvedemo interne preizkuse znanja v 3. razredu, in sicer prostovoljno. V lanskem šolskem letu smo jih kot vzorčna šola izpeljali poskusno v organizaciji Državnega izpitnega centra.  Tudi tokrat bomo pristopili k projektu, v kolikor bo ta izpeljan. NPZ – obvezno

SLJ, MAT, TJA

NPZ – obvezno

SLJ, MAT,

tretji predmet

KEM

1. 9. 2021

sreda

Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.
30. 11. 2021

torek

 Zadnji rok za prijavo/posredovanje podatkov učencev 6. in 9. razreda
4. 5. 2022

sreda

NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
6. 5. 2022

petek

NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
10. 5. 2022

torek

NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred

NPZ iz angleščine za 6. razred

31. 5. 2022

torek

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
31. 5. – 2. 6. 2022

torek-četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse NPZ v 9. razredu
2. 6. 2022

četrtek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
7. 6. 2022

torek

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
7.–9. 6. 2022

torek – četrtek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
9. 6. 2022

četrtek

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
10. 6. 2022

petek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)  učencev 9. razredu
15. 6. 2022

sreda

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 9. razredov
16. 6. 2022

četrtek

RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah)  učencev 6. razredu
24. 6. 2022

petek

Razdelitev obvestil o dosežku za učence 6. razredov

 

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave