Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme (npr. za otroke s posebnimi potrebami) in pomoč učencem v gmotni stiski (šola v naravi, ekskurzije …). Vanj se stekajo sredstva, ki jih prispevajo donatorji in iz različnih dobrodelnih akcij oz. prireditev. Največ sredstev pridobimo ob šolski dobrodelni prireditvi.

V sklad prispevajo tudi učenci z zbiralnimi akcijami (papir, kartuše …).

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga vodi predsednica Katja Čeh. Pri dodeljevanju finančne pomoči učencem iz socialno šibkih družin upošteva naslednje kriterije:

-          starši prejemajo denarno socialno pomoč,

-          število šoloobveznih otrok v družini,

-          dolgotrajni socialni problemi,

-          alkoholizem ali druga zasvojenost v družini,

-          enoroditeljska družina,

-          minimalno preseganje socialnega minimuma.

 

Starši zaprosijo za finančno pomoč s pisno vlogo. Upravni odbor obravnava vloge in starše pisno obvesti o rešitvi.

Vsako šolsko leto upravni odbor s strani šole, vrtca in staršev prejme veliko vlog, ki pa so praviloma pozitivno rešene.

 

STANJE NA ŠOLSKEM SKLADU

 

Začetno stanje (1. 9. 2017)                    8.429,35 €

Prilivi (1. 9. 2017 – 31. 7. 2018)                7.017,91 €

Odlivi (1. 9. 2017 – 31. 7. 2018)               7.632,51 €

Končno stanje (31. 7. 2018)                     7.814,75 €

 

Vlogo za šolski sklad si prenesete tukaj.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave