Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Namen šolskega sklada je financiranje dejavnosti posameznega oddelka, ki se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme (npr. za otroke s posebnimi potrebami), pomoč učencem v gmotni stiski (šola v naravi, ekskurzije …) in družinam v izjemni situaciji. Vanj se stekajo sredstva, ki jih prispevajo donatorji in iz različnih dobrodelnih akcij oz. prireditev. Največ sredstev pridobimo ob šolski dobrodelni prireditvi.

V sklad prispevajo tudi učenci z zbiralnimi akcijami (papir, kartuše …).

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga vodi predsednica Katja Čeh. Pri dodeljevanju finančne pomoči učencem iz socialno šibkih družin upošteva naslednje kriterije:

  • starši prejemajo denarno socialno pomoč,
  • število šoloobveznih otrok v družini,
  • dolgotrajni socialni problemi,
  • alkoholizem ali druga zasvojenost v družini,
  • enoroditeljska družina,
  • minimalno preseganje socialnega minimuma.

Starši zaprosijo za finančno pomoč s pisno vlogo. Upravni odbor obravnava vloge in starše pisno obvesti o rešitvi.

Vsako šolsko leto upravni odbor s strani šole, vrtca in staršev prejme veliko vlog, ki pa so praviloma pozitivno rešene.

 

STANJE NA ŠOLSKEM SKLADU

 

Začetno stanje (1. 9. 2019)                     3.597,68 €

Prilivi (1. 9. 2019 – 31. 7. 2020)            6.608,13 €

Odlivi (1. 9. 2019 – 31. 7. 2020)            3.337,87 €

Končno stanje (31. 7. 2020)                   6.867,94 €

Vlogo za šolski sklad si prenesete tukaj.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave