Jeziki malo drugače

Ob evropskem dnevu jezikov smo na OŠ Polzela v okviru kulturnega dne  spoznavali še dva jezika, in sicer jezik slepih in gluhih. Dan smo naslovili Poslušam, a ne slišim. Gledam, a ne vidim. Preizkušali smo svoja čutila in se gibali skozi ovire brez vida, z zavezanimi očmi smo poskušali pojesti malico, v brajici smo zapisovali svoja imena, si brali z ustnic, kretali … Dejavnosti, ki so temeljile na vživljanju v svet teme in tišine, je bilo zares veliko.  Več o dogajanju in vtisih lahko preberete v spletnem glasilu Glas mladih, tu pa naj spregovorijo fotografije.