Zimke radosti 1. b

Ko so se po dolgem času šolanja na daljavo prvošolci vrnili v šolske klopi, jih je razveselil sneg. V 1. b so zelo uživali na snegu. Naredili so kepe velikanke ter družino snežakov. Mamici snežakinji so naredili lase iz vej.