Zaključek bralne značke

Ob 60-letnici gibanja je Društvo Bralna značka priredilo prvi Spletni festival Bralne značke, na katerem se je predstavilo enajst slovenskih mladinskih pisateljev in pisateljic. Z veseljem smo se pridružili prav vsi učenci naše šole in si od ponedeljka do petka ogledali osem različnih pogovorov. Najmlajši učenci so prisluhnili Barbari Hanuš, Anji Štefan in Andreju Rozmanu Rozi, učenci drugega triletja so uživali v družbi Primoža Suhodolčana, Gaje Kos in Petra Svetine, učenci tretjega triletja pa so spremljali pogovor z Janjo Vidmar in Boštjanom Gorencem Pižamo.
Podelitev bralnih priznanj je zaradi epidemioloških razmer potekala v posameznih razredih. Ravnateljica in knjižničarka sva obiskali vse oddelke na matični in podružnični šoli.
Kljub šolanju na daljavo smo k branju uspeli pritegniti kar 462 učencev, kar predstavlja 73 % vseh naših učencev.

Alja Bratuša