Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Razred Vsebina Mesec

1. – 3.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD

IGRE NA SNEGU

ATLETIKA

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

28. 9. 2019

oktober 2019

januar 2020

april 2020

maj 2020

4.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD

PLAVANJE (šola v naravi)

POHOD (šola v naravi)

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

28. 9. 2019

oktober 2019

april 2020

april, maj 2020

april, maj 2020

5.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD (naravoslovni tabor)

POHOD

KOLESARJENJE

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

28. 9. 2019

oktober 2019

april 2020

april/maj 2020

april, maj 2020

6.

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

OLIMPIJSKI FESTIVAL

PREIZKUS ZNANJA PLAVANJA

ALPSKO SMUČANJE IN TEK NA  SMUČEH

(šola v naravi)

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

28. 9. 2019

september 2019

januar 2020

27.-31. 1. 2020

 

april, maj 2020

7.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD NA DOBROVLJE

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

ATLETIKA

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

28. 9. 2019

oktober 2019

februar 2020

april 2020

april, maj 2020

8.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD NA GORO OLJKO

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

PLESNI VENČEK

28. 9. 2019

oktober 2019

februar 2020

april, maj 2020

maj 2020

9.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

PLANINSKI POHOD NA MRZLICO

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

DRUŽABNI PLESI

28. 9. 2019

oktober 2019

februar 2020

april, maj 2020

junij 2020

* ŠPORT ŠPAS bomo izvedli v soboto, 28. 9. 2019, skupaj z lokalnimi društvi.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave