Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Razred Vsebina Mesec

1. – 3.

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD

IGRE NA SNEGU

ATLETIKA

ŠPORTNE IGRE

23. 9. 2017

oktober

januar

april

maj, junij

4.

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD

ATLETIKA

PLAVANJE (šola v naravi)

POHOD (šola v naravi)

23. september

oktober

april

april/maj

april/maj

5.

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD

ATLETIKA

POHOD (naravoslovni tabor)

KOLESARJENJE

23. september

oktober

april

maj

maj/junij

6.

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

OLIMPIJSKI FESTIVAL

PREIZKUS ZNANJA PLAVANJA

IGRE NA SNEGU IN TEK NA SMUČEH (šola v naravi)

ALPSKO SMUČANJE (šola v naravi)

23. september

29. september

januar

februar

februar

7.

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD NA DOBROVLJE

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

PARAOLIMPIJSKI ŠOLSKI DAN

ATLETIKA

23. september

oktober

februar

prvi teden v  aprilu

maj

8.

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD NA GORO OLJKO

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

PARAOLIMPIJSKI ŠOLSKI DAN

PLESNI VENČEK

23. september

oktober

februar

prvi teden v  aprilu

maj

9.

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

PLANINSKI POHOD NA MRZLICO

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

PARAOLIMPIJSKI ŠOLSKI DAN

DRUŽABNI PLESI

23. september

oktober

februar

prvi teden v  aprilu

junij

* TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS bomo izvedli v soboto, 23. septembra

2017, skupaj z lokalnimi društvi.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave