Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Razred Vsebina Mesec

1. – 3.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

IGRE NA SNEGU

ATLETIKA

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

ŠPORTNE IGRE

22. 9. 2018

januar

april

11. 5. 2018

junij

4.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD

PLAVANJE (šola v naravi)

POHOD (šola v naravi)

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

22. 9. 2018

oktober

april

april/maj

11. 5. 2019

5.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD

POHOD (naravoslovni tabor)

KOLESARJENJE

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

22. 9. 2018

oktober

april

april/maj

11. 5. 2019

6.

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

OLIMPIJSKI FESTIVAL

PREIZKUS ZNANJA PLAVANJA

ALPSKO SMUČANJE IN TEK NA  SMUČEH

(šola v naravi)

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

22. 9. 2018

28. 9. 2018

januar

18.-22. 3.2019

 

11. 5. 2019

7.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD NA DOBROVLJE

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

ATLETIKA

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

22. 9. 2018

oktober

februar

april

11. 5. 2019

8.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

POHOD NA GORO OLJKO

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

PLESNI VENČEK

22. 9. 2018

oktober

februar

11. 5. 2019

maj

9.

 

TEK PO HMELJSKIH POTEH – ŠPORT ŠPAS*

PLANINSKI POHOD NA MRZLICO

SMUČANJE, DRSANJE, POHOD, BOWLING

IGRE BREZ MEJA (celostni ŠD)

DRUŽABNI PLESI

22. 9. 2018

oktober

februar

11. 5. 2019

junij

* ŠPORT ŠPAS bomo izvedli v soboto, 22. 9. 2018, skupaj z lokalnimi društvi.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave