Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

Veliko učencev se vozi v šolo z avtobusom. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. (Zakon o osnovni šoli, 56. člen, Ur. l. RS 12/96).

Učenci, ko čakate na avtobus, pazite na svojo varnost in bodite prijazni drug do drugega. Še posebej bodite pozorni do mlajših učencev in do učencev, ki so v tem šolskem letu postali šolarji.

 

PRAVILA za učence, ki se vozijo s šolskim avtobusom

 1. Avtobus vedno počakaj na avtobusni postaji oziroma na prostoru, kjer se avtobus ustavlja.
 2. Ko avtobus pripelje, brez prerivanja počakaj, da se ustavi, da voznik odpre vrata in omogoči vstop.
 3. Upoštevaj navodila voznika in prisotnega dežurnega učitelja .
 4. V avtobus najprej vstopajo učenci prvega razreda, nato drugega, tretjega,….
 5. Mlajši učenci sedijo v sprednjem delu, starejši v zadnjem delu avtobusa.
 6. Na avtobusu morajo vsi učenci sedeti in biti pripeti z varnostnim pasom.
 7. Prepovedano se je sprehajati po avtobusu in imeti šolsko torbo na praznem sedežu.
 8. Na avtobusu ne povzročaj nereda in tako omogoči prevozniku varno vožnjo.
 9. Med vožnjo ne uživaj hrane in pijače. Bodi ekofrajer in ne onesnažuj avtobusa namenoma ali iz malomarnosti.
 10. V kolikor povzročiš na avtobusu škodo namenoma, si stroške dolžan povrniti.
 11. Pri izstopu iz avtobusa počakaj, da se vozilo ustavi.
 12. Če moraš za nadaljevanje poti prečkati cesto, počakaj, da avtobus odpelje, in to stori šele takrat, ko boš jasno videl in boš dobro viden drugim udeležencem v prometu.
 13. Bodi prijazen in vljuden do vseh.

 

Učencem, ki ne bodo upoštevali pravil čakanja na avtobus in obnašanja na njem, lahko šola, v dogovoru s  starši, za določen čas prepove vožnjo s šolskim avtobusom zaradi varnosti ostalih učencev.

 

Za vozni red v šolskem letu 2021/22, klikni na TO POVEZAVO.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave