Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Prvi roditeljski sestanek za starše učencev prvega, drugega in tretjega triletja bo v septembru 2017. O datumih roditeljskih sestankov, ki bodo organizirani med letom, boste pisno obveščeni.

Vsebinsko bo prvi roditeljski sestanek skupen za vsa triletja, kjer bo ravnateljica predstavila prednostne naloge in novosti iz letnega delovnega načrta šole, razredniki pa bodo predstavili cilje in standarde posameznih predmetnih področij, tekmovanja v znanju in druge informacije, vezane na oddelčno skupnost. Ostali sestanki bodo oddelčni.

Starše vabimo, da se čim bolj vključujete v življenje in delo na šoli, še zlasti pri dnevih dejavnosti, interesnih dejavnostih in drugih projektih šole. Tako želimo splesti čim tesnejše vezi med šolo in vami, dragi starši, saj je le tako mogoče graditi skupne cilje in jih uspešno uresničevati.

 

NAČRTOVANI RODITELJSKI SESTANKI:

²   uvodni roditeljski sestanek, 7. 9. 2017

²   poklicno usmerjanje; priprava na prehod v srednjo šolo ALI

okrogla miza s starši in z učenci – izvede jo razrednik, tudi večkrat,  če je potrebno (tekoča problematika), 9. 11. 2017 Simona  Levc (Komunikacija in slušna pozornost)

²   zaključno srečanje – po dogovoru

 

Roditeljski sestanki bodo organizirani predvidoma v septembru 2017, januarju 2018 in v aprilu/maju/juniju 2018.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
.
.

Šolske dejavnosti
Povezave