Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljajo ga starši – predstavniki oddelčnih skupnosti, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

Šolsko leto 2015/16

Šolsko leto 2014/15

Šolsko leto 2013/14

 

ČLANI SVETA  STARŠEV ŠOLE V ŠOL. L. 2018/2019 

 

Razred Ime in priimek
1.A Tomaž Pevnik
1.B Maša Ben Maatoug
1.C Monika Strašek
2.A Tanja Adamič
2.B Tina Čuvan
2.C Klavdija Bezjak
3.A Jožica Kolenc
3.B Lucija Strojin
4.A Tilen Založnik
4.B Janja Resman
4.C Andreja Mešič, predsednica
5.A Marko Anžič
5.B Peter Zapušek
5.C Matej Sevčnikar
6.A Natalija Horvat
6.B Taja Steblovnik
6.C Tadeja Jegrišnik
7.A Aleš Trbežnik
7.B Miran Lesjak
7. C Sabina Florjanc Dolinšek
8.A Božena Brunšek Krk
8.B Marjetka Majer
8.C Mojca Štefančič
9.A Felix Skutnik
9.B Boštjan Pražnikar, namestnik predsednice
9.C Nataša Stražišnik
1.r poš Lidija Krk
2.r poš Anita Kogelnik
3.r poš Hedvika Zabukovnik
4.r poš Mateja Borovnik
5.r poš Andreja Kumer
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave