Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljajo ga starši – predstavniki oddelčnih skupnosti, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

Šolsko leto 2015/16

Šolsko leto 2014/15

Šolsko leto 2013/14

 

ČLANI SVETA  STARŠEV ŠOLE V ŠOL. L. 2019/2020 

Razred Ime in priimek
1.A Nataša Stražišnik
1.B Jan Koren
1.C Anja Marjetič
2.A Tomaž Pevnik
2.B Maša Ben Maatoug
2.C Ana Povše
3.A Tanja Adamič
3.B Tadeja Forštner Perklič
3.C Klavdija Bezjak, namestnica predsednice
4.A Jadranko Andročec
4.B Blaž Plavčak
5.A Tilen Založnik
5.B Janja Resman
5.C Andreja Mešič, predsednica
6.A Marko Anžič
6.B Lidia Kralj
6.C Vanja Zupanc
6.Č Lidija Krk
7.A Natalija Horvat
7.B Taja Steblovnik
7.C Tadeja Jegrišnik
8.A Aleš Trbežnik
8.B Miran Lesjak
8. C Sabina Florjanc Dolinšek
9.A Božena Brunšek Krk
9.B Benjamin Florjanc
9.C Mojca Štefančič
1.r poš Tadej Brinovšek
2.r poš Maja Zabukovnik
3.r poš Irena Lemež
4.r poš Andreja Kumer
5.r poš Mateja Borovnik

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave