Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Svet staršev je posvetovalni organ ravnateljice in skrbi za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljajo ga starši – predstavniki oddelčnih skupnosti, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

Šolsko leto 2017/18

Šolsko leto 2016/17

Šolsko leto 2015/16

Šolsko leto 2014/15

Šolsko leto 2013/14

 

ČLANI SVETA  STARŠEV ŠOLE V ŠOL. L. 2017/2018 (Člani Sveta staršev za šolsko leto 2018/19 bodo ažurirani v kratkem)

 

Razred Ime in priimek
1.A Tanja Adamič
1.B Tina Čuvan
1.C Klavdija Bezjak
2.A Jožica Kolenc
2.B Lucija Strojin
3.A Tilen Založnik
3.B Aleksandra Petrovič
3.C Andreja Mešič
4.A Valentina Golja
4.B Marjana Mastnak
4.C Matej Sevčnikar
5.A Jože Kaligaro
5.B Irena Jadrič
5.C Tadeja Mravljak Jegrišnik
6.A Aleš Trbežnik
6.B Miran Lesjak
6.C Uroš Ban
7.A Marko Verdev
7.B Marjetka Majer
7. C Primož Pirec
8.A Felix Skutnik
8.B Boštjan Pražnikar
8.C Nataša Stražišnik
9.A Majda Ježovnik Pevnik
9.B Andreja Plut
1.r poš Anita Kogelnik
2.r poš Hedvika Zabukovnik
3.r poš Mateja Borovnik
4.r poš Andreja Kumer
5.r poš Goran Čurković

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave