Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Šolo upravljata ravnateljica in svet zavoda OŠ Polzela, ki ga sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, tj. Občine, pet predstavnikov zavoda in trije predstavniki staršev. Predstavnike staršev volita v svet zavoda sveta staršev šole in vrtca. Predsednica Sveta zavoda je Barbara Hudoklin.

Člani Sveta zavoda v šol. l. 2017/2018:

1. Dragica Vidmar, predstavnica delavcev šole
2. Nataša Herodež Kranjec, predstavnica delavcev šole
3. Barbara Hudoklin, predstavnica delavcev šole, predsednica Sveta zavoda
4. Vesna Verdev, predstavnica delavcev vrtca
5. Angelika Urbanc, predstavnica delavcev podružnice
6. Klavdija Bezjak, predstavnica staršev vrtca
7. Robert Šmid, predstavnik staršev šole
8. Maja Skaza, predstavnica staršev podružnice
9. Valerija Pukl, predstavnica ustanovitelja
10. Nataša Presečnik, predstavnica ustanovitelja
11. Zoran Lukner, predstavnik ustanovitelja

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
.
.

Šolske dejavnosti
Povezave