Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

TEKMOVANJA V ZNANJU

Za tekmovanje v znanju naj se odločijo učenci glede na sposobnosti in dosežke po predhodnem posvetu z učitelji in s starši. Svetujemo, da izbere en učenec do tri tekmovanja v znanju.

Področje Organizator
ANGLEŠČINA 8 Mojca Vidmajer
ANGLEŠČINA 9 Lučka Rančigaj
CANKARJEVO PRIZNANJE 4.– 9. r. Mojca Cestnik
GEOGRAFIJA 7, 8, 9 Irena Ramšak
PREGLOVO PRIZNANJE Nevenka Jerin
PROTEUSOVO PRIZNANJE Doroteja Smej Skutnik
STEFANOVO PRIZNANJE Jerica Rajšek
VEGOVO PRIZNANJE Andreja Špajzer
ZGODOVINA 8, 9 Nataša Jesenko
MEHURČKI 1. – 3. r Mateja Medved

DRUGA TEKMOVANJA

Področje Organizator
CICI VESELA ŠOLA Majda Pur, Mateja Medved
LOGIČNA POŠAST 1.-9. r. Vera Bombek
LOGIKA Damjana Podpečan
EKOKVIZ Doroteja Smej Skutnik
KAJ VEŠ O PROMETU Simon Krumpak
BOBER Borut Petrič
MALE SIVE CELICE Irena Ramšak
SLADKORNA BOLEZEN Milena Hriberšek

 

Področje Organizator
VESELA ŠOLA Romana Rak, Manca Krajnc
BRALNA ZNAČKA TJA, TJN učiteljice tujega jezika
MULTIMEDIJSKA TEKMOVANJA Borut Petrič
PRVA POMOČ Staša Maganja Zupanc
KRESNIČKA (tekmovanje v znanju naravoslovja za učence od 1. do 7. razreda) Andreja Starman, Doroteja Smej Skutnik, Manca Krajnc
FLL Junior 6 – 10 let Nika Koren, Simon Krumpak

 

ŠPORTNA TEKMOVANJA  

Področje Mentor
EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE (učenke in učenci 8. in 9. razreda) Lotti Blatnik, Robert Rogelj
VAP in MAP (učenke in učenci od 6. do 9. razreda)

 

Lotti Blatnik, Simon Krumpak,

Robert Rogelj, Simona Tomšič

KOŠARKA – mlajši učenci (6., 7. razred), starejši učenci (8., 9. razred) Simon Krumpak, Lotti Blatnik
NOGOMET – mlajši učenci (6., 7. razred), starejši učenci (8., 9. razred) Simon Krumpak, Lotti Blatnik
ODBOJKA NA MIVKI (učenke od 6. do 9. razreda) Robert Rogelj
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (učenci in učenke od 4. do 9. razreda) Robert Rogelj, Petra Vešligaj
PLANINSKA ORIENTACIJA (učenci in učenke od 4. do 9. razreda) Irena Ramšak
ODBOJKA  (učenke od 6. do 9. razreda) Robert Rogelj

 

DOSEŽKI UČENCEV V ŠOLSKEM LETU 2018/2019

 

Tekmovanja v znanju

bronasta priznanja

srebrna priznanja

zlata priznanja

VEGOVO PRIZNANJE

118

7

CANKARJEVO PRIZNANJE

34

8

2

STEFANOVO PRIZNANJE

5

1

PREGLOVO PRIZNANJE

3

PROTEUSOVO PRIZNANJE

10

2

ASTRONOMIJA

6

ANGLEŠČINA 8

2

1

ANGLEŠČINA 9

4

2

1

KRESNIČKA

20

ZGODOVINA

11

3

1

GEOGRAFIJA

15

5

2

LOGIKA

88

2

LOGIČNA POŠAST

97

70

SLADKORNA BOLEZEN

4

VESELA ŠOLA

3

1

GLASBENA OLIMPIJADA

10

1

1

RAZVEDRILNA MATEMATIKA

9

KEMIJSKI POSKUSI

2

2

Skupaj

441

105

7

 

Raziskovalne naloge
Turizmu pomaga lastna glava 1 srebrno priznanje
Mladi raziskovalci – 1 naloga 1 bronasto priznanje
Mladi raziskovalci zgodovine – 1 naloga 1 zlato državno priznanje

 

Natečaji
Evropa v šoli – literarno področje 1. mesto na državnem tekmovanju
Evropa v šoli – fotografsko področje 2. mesto na državnem tekmovanju
Evropa v šoli – video področje 2. mesto na državnem tekmovanju
ŠC Šentjur – fotografski natečaj 2. mesto
ŠC Šentjur – literarni natečaj 1. mesto
Raziskujemo morski svet – likovni natečaj 3. mesto
Zveza delovnih invalidov Slovenije – literarni natečaj knjižna nagrada, objava v zborniku
Kemijski poskusi Mehurčki posebna nagrada za najbolj zabavno izveden poskus

 

Športni dosežki
Namizni tenis 2. mesto na državnem prvenstvu
Atletika 3. mesto na državnem prvenstvu tek na 300 m
Odbojka regijske prvakinje v odbojki na mivki
Planinska orientacija 6. mesto na državnem tekmovanju

 

Otroški parlament
Predstavnica  na regijskem srečanju

 

Ples
Šolski plesni festival zlata priznanja na državnem prvenstvu v okviru ŠPF: šolska produkcija 11. mesto, plesni pari: 11. mesto, 13. mesto in 16. mesto
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave