Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

evropski_dan_jezikovPedagoški forum za učitelje ob evropskem dnevu jezikov je potekal od 4. 9. do 4. 11. 2017. Tematski poudarek je bil na inovativnih pristopih pri poučevanju jezikov. Med 10 nagrajenimi prispevki, ki odslikavajo pestrost dejavnosti in zakladnico idej za inovativne večjezikovne pristope v šolah, je bila tudi letos Osnovna šola Polzela.

Mojca Kacjan, Dragica Vidmar, Osnovna šola Polzela, v sodelovanju z anglistkami Matejo Breznik, Leo Gunc, Lučko Rančigaj, Mojco Vidmajer: »Skupaj smo bogatejši«: Učenci tujci, ki so vpisani na šolo (iz Rusije, Bosne in Hercegovine ter Kosova), se ostalim učencem predstavijo tako, da obiščejo določen razred. Tam učencem v svojem jeziku preberejo pravljico, naloga učencev pa je, da ugotovijo, za katero pravljico gre. Nato predstavijo svoj jezik, nekaj posebnosti v zvezi s kulturo države, iz katere prihajajo, in odgovarjajo na vprašanja učencev. Učencem tujcem se pridružijo tudi tisti, ki zelo dobro govorijo tuji jezik, ki se poučuje na šoli. Ti učenci predstavijo pravljico v angleščini, nemščini in francoščini ter seveda tudi v slovenščini. Poleg zgoraj omenjenih delavnic se pri pouku lotijo tudi jezika kratkih sporočil in veščin prevajanja. Prispevek si preberite v spletnem šolskem glasilu.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave