Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Karierno orientacijo vodi svetovalna delavka Katja Čeh.

 

AKTUALNO 2019/20:

Izšla sta razpisa za deficitarne štipendije (odpri) in zoisove štipendije (odpri) za bodoče srednješolce. Na strani izmenjevalnice kadrov pa lahko spremljate ponudbe za kadrovske štipendije (poglej).

Rezultati števila prijavljenih na srednješolske programe so objavljeni na spletni strani ministrstva: https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/ . Do 16. junija je možno prijavnice prenesti na drug program. Tole je stanje prijav iz dne 25. maj 2020 (odpri).

Zaradi epidemije so prestavljeni roki za postopke vpisa v srednjo šolo. Nov rokovnik je dostopen tu.

Informativna dneva, namenjena obisku srednjih šol, se bosta izvedla v petek, 14. 2. 2020 (ob 9ih in 15ih) ter v soboto, 15. 2. 2020 (ob 9ih). Pred odhodom obiščite spletne strani izbranih srednjih šol za dodatne informacije in razmislite o pomembnih vprašanjih (predlogi).

Objavljen je bil razpis za dodelitev  štipendij za deficitarne poklice v šolskem letu 2020/21 z naborom deficitarnih poklicev: razpis.

Objavljen je bil razpis za vpis v srednjo šolo in dijaške domovehttps://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/. Za vas sta zanimivi predvsem prilogi 1 in 6. V zvezi z vpisom pa šolska psihologinja vabim devetošolce s starši na razgovore 28. in 29. januarja 2020 (vabilo).

POKLICNI BAROMETER: Zavod RS za zaposlovanje je izvedel raziskavo Poklicni barometerki za naslednje leto za 177 poklicev napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Leta 2020 bodo pri velikem številu poklicev potrebe delodajalcev presegle ponudbo na trgu dela.Več lahko preberete na: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2019 .

 


ROKOVNIK VPISA
V prilogi najdete pomembne datume aktivnosti ob vpisu v srednje šole: odpri.

 

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA
Učenci, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 2017/18 se v primeru omejitve vpisa izberejo na podlagi razvrstitve točk. Pri tem se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Tabelo za izračun točk najdete tukaj.

Izjeme: rudarstvo, umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja (zgoraj navedena merila se upoštevajo po uspešno opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti oz. posebne nadarjenosti / spretnosti); športni oddelek gimnazije (upoštevajo se zgoraj navedena merila in merilo športni dosežki).
Nacionalni preizkusi znanja (NPZ): če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja (po predhodnem pisnem soglasju staršev na obrazcu Prijava za vpis v začetni letnik).

 

IZBIRNI POSTOPEK KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA

1. krog: V 1. krogu šole, ki imajo omejitev vpisa, izberejo na podlagi enotno določenih kriterijev izmed kandidatov, ki so prijavljeni na šoli, novince za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki imajo v prvem krogu dovolj točk, so s tem tudi vpisani. Kandidati, ki niso zbrali dovolj točk, se uvrstijo v 2. krog. Prejmejo novo prijavo, na katero navedejo želene programe;

2. krog: Učenci, ki niso bili izbrani v 1. krogu, kandidirajo na 10 % prostih mest na šolah, ki so omejile vpis, in še na prosta mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov;

3. krog: Učenci, ki niso bili izbrani v 2. krogu se vpišejo na šole, ki še imajo prosta mesta.

 

KORISTNE POVEZAVE

Učenci naj poleg informacij, ki jih dobijo v šoli, skušajo razmišljati tudi s pomočjo sledečih spletnih strani:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (rokovnik, razpis za vpis (januar), arhiv podatkov vpisa, omejitev, …);
– Portal Moja izbira (opisi poklicev, srednjih šol, srednješolskih programov, tabela za izračun točk, informacije o štipendijah, …);
– Portal eSvetovanje Zavoda za zaposlovanje (vprašalniki za odkrivanje interesov, lastnosti, kompetenc; informacije o poklicih, trgu dela itd.);
Poklici danes za jutri (poklici, predstavljeni skozi osebne zgodbe mladih)
– Računalniški program Kam in kako (geslo dobijo učenci v šoli; interaktivni vprašalnik, predstavitve poklicev, …);
– Serija izobraževalnih oddaj RTVS: To bo moj poklic (polurne oddaje, ki predstavljajo različne poklice);
Dijaski.net (raznovrstne informacije glede srednje šole);
Watchado (portal z video zgodbami o različnih delovnih mestih in aktualnih poklicih po tujini; potrebno znanje angleščine/nemščine);
– spletne strani srednjih šol (predmetniki, urniki, dejavnosti).

KAM PO NASVET?

Poleg aktivnosti v okviru razrednih ur, se bodo devetošolci skupaj s starši udeležili individualnih posvetovalnih pogovorov pri svetovalni delavki v zvezi z vpisom v srednjo šolo. Če bi potrebovali več pomoči pri izbiri, se obrnite na svetovalno delavko v šoli ali na Karierni kotiček UPI Ljudske univerze v Žalcu (03 713 35 51).

ŠTIPENDIJE

Ob vstopu v srednjo šolo lahko starši za učence zaprosite za eno izmed štipendij. Več informacij dobite na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (http://www.sklad-kadri.si/) ter spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/).

Po Zakonu o štipendiranju (Ur. l. št. 56/2013 s pričetkom veljavnosti dne 1. 1. 2014) je med drugim možno zaprositi za naslednje štipendije:

  • državno štipendijo,
  • sofinancirano kadrovsko štipendijo,
  • Zoisovo štipendijo (razpis),
  • štipendijo za deficitarne poklice (razpis),
  • štipendijo Ad futura za mednarodno mobilnost.

Poleg navedenih je možno pridobiti tudi štipendije različnih ustanov oz. fundacij, ali pa občin oz. regij. Za te informacije spremljajte spletišče.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave