Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

Karierno orientacijo vodi svetovalna delavka Katja Čeh.

 

AKTUALNO 2020/21:

Objavljena sta razpisa za pridobitev Zosiove in štipendije za deficitarne poklice: https://www.srips-rs.si/stipendije.

Informativni dnevi: 12. in 13. februar 2021 (virtualno)

Objavljen je bil Razpis za štipendije za deficitarne poklice za naslednje šolsko leto. Gre za nekatere triletne srednješolske programe, za štipendije pa zaprošate od junija naprej.

Izšel je Srednješolski vpisnik 2021 s predstavitvami srednjih šol in nasveti za bodoče srednješolce.

Izšel je Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/22. V njem so opisani pomembni datumi, postopki v zvezi z vpisom in navedeni vsi srednješolski izobraževalni programi in število razpisanih prostih mest zanje. Celoten razpis je dostopen na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za vas sta pomembni predvsem informacija in priloga 1.

22. in 23. januarja 2021 se med 9.00 in 18.00 uro odvija 13. INFORMATIVA – sejem poklicev in izobraževanja. Predstavlja se nekaj srednjih šol, dogodek pa je namenjen tudi dijakom in študentom. Na dan dogodka se lahko registrirate in tako brezplačno obiščete različne virtualne dogodke: https://www.informativa.si/za-obiskovalce/

Predstavitve srednjih šol Savinjske regije in seznam njihovih programov za prihodnje šolsko leto so zbrani v dokumentih Savinjska_regija_Razpis za vpis 2021_22 in SS_SAVINJSKA_predstavitve.

POKLICNI BAROMETER: Zavod RS za zaposlovanje je izvedel raziskavo Poklicni barometerki za naslednje leto za 177 poklicev napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Leta 2021 bodo pri velikem številu poklicev potrebe delodajalcev še vedno presegle ponudbo na trgu dela.Več lahko preberete na: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/rezultati-poklicnega-barometra-2020-1. Podatki za našo regijo pa so dostopni tu.

 


ROKOVNIK VPISA
V prilogi najdete pomembne datume aktivnosti ob vpisu v srednje šole: odpri. Preneseš lahko tudi seznam srednješolskih programov Savinjske regije in pogledaš tudi njihove video predstavitve.

 

MERILA ZA IZBIRO KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA
Učenci, ki 9. razred osnovne šole zaključijo v šolskem letu 20/21, se v primeru omejitve vpisa izberejo na podlagi razvrstitve točk. Pri tem se uporabijo zaključne ocene obveznih predmetov iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole. Tabelo za izračun točk najdete tukaj.

Izjeme: rudarstvo, umetniška gimnazija, zobotehnik, fotografski tehnik, tehnik oblikovanja (zgoraj navedena merila se upoštevajo po uspešno opravljenem preizkusu psihofizičnih sposobnosti oz. posebne nadarjenosti / spretnosti); športni oddelek gimnazije (upoštevajo se zgoraj navedena merila in merilo športni dosežki).
Nacionalni preizkusi znanja (NPZ): če se v prvem oziroma drugem krogu izbirnega postopka na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja (po predhodnem pisnem soglasju staršev na obrazcu Prijava za vpis v začetni letnik).

 

IZBIRNI POSTOPEK KANDIDATOV V PRIMERU OMEJITVE VPISA

1. krog: V 1. krogu šole, ki imajo omejitev vpisa, izberejo na podlagi enotno določenih kriterijev izmed kandidatov, ki so prijavljeni na šoli, novince za 90 % razpisanih mest. Kandidati, ki imajo v prvem krogu dovolj točk, so s tem tudi vpisani. Kandidati, ki niso zbrali dovolj točk, se uvrstijo v 2. krog. Prejmejo novo prijavo, na katero navedejo želene programe;

2. krog: Učenci, ki niso bili izbrani v 1. krogu, kandidirajo na 10 % prostih mest na šolah, ki so omejile vpis, in še na prosta mesta na šolah, ki nimajo dovolj prijavljenih kandidatov;

3. krog: Učenci, ki niso bili izbrani v 2. krogu se vpišejo na šole, ki še imajo prosta mesta.

 

KORISTNE POVEZAVE

Učenci naj poleg informacij, ki jih dobijo v šoli, skušajo razmišljati tudi s pomočjo sledečih spletnih strani:
– Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (rokovnik, razpis za vpis (januar), arhiv podatkov vpisa, omejitev, …);
– Portal Moja izbira (opisi poklicev, srednjih šol, srednješolskih programov, tabela za izračun točk, informacije o štipendijah, …);
– Portal eSvetovanje Zavoda za zaposlovanje (vprašalniki za odkrivanje interesov, lastnosti, kompetenc; informacije o poklicih, trgu dela itd.);
Poklici danes za jutri (poklici, predstavljeni skozi osebne zgodbe mladih)
– Računalniški program Kam in kako (geslo dobijo učenci v šoli; interaktivni vprašalnik, predstavitve poklicev, …);
– Serija izobraževalnih oddaj RTVS: To bo moj poklic (polurne oddaje, ki predstavljajo različne poklice);
Dijaski.net (raznovrstne informacije glede srednje šole);
Watchado (portal z video zgodbami o različnih delovnih mestih in aktualnih poklicih po tujini; potrebno znanje angleščine/nemščine);
– spletne strani srednjih šol (predmetniki, urniki, dejavnosti).

KAM PO NASVET?

Poleg aktivnosti v okviru razrednih ur, se bodo devetošolci skupaj s starši udeležili individualnih posvetovalnih pogovorov pri svetovalni delavki v zvezi z vpisom v srednjo šolo. Če bi potrebovali več pomoči pri izbiri, se obrnite na svetovalno delavko v šoli ali na Karierni kotiček UPI Ljudske univerze v Žalcu (03 713 35 51).

ŠTIPENDIJE

Ob vstopu v srednjo šolo lahko starši za učence zaprosite za eno izmed štipendij. Več informacij dobite na spletnih straneh Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (http://www.sklad-kadri.si/) ter spletnih straneh Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/).

Po Zakonu o štipendiranju (Ur. l. št. 56/2013 s pričetkom veljavnosti dne 1. 1. 2014) je med drugim možno zaprositi za naslednje štipendije:

  • državno štipendijo,
  • sofinancirano kadrovsko štipendijo,
  • Zoisovo štipendijo (razpis),
  • štipendijo za deficitarne poklice (razpis),
  • štipendijo Ad futura za mednarodno mobilnost.

Poleg navedenih je možno pridobiti tudi štipendije različnih ustanov oz. fundacij, ali pa občin oz. regij. Za te informacije spremljajte spletišče: https://www.srips-rs.si/stipendije/stipendije-drugih-ustanov .

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave