Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Šolsko leto 2017/18

aaa

 Za več podrobnosti klikni TUKAJ

Aktivnosti v šolskem letu 2014/15
.

Naša šola je od leta 2008/ 09 vključena v projekt  Slovenska mreža zdravih šol , ki je  sestavni del  mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol. 

Sodelujejo: POS Andraž in Enota vrtec                                                

Mentorica: Nevenka Jerin,  somentorice Tatjana Kroflič, Milena Hriberšek in Majda Pur

 

RDEČA NIT  2014 /15:  DUŠEVNO ZDRAVJE

Izboljševanje duševnega zdravja v šoli

Biti duševno zdrav pomeni življenje brez različnih duševnih  motenj.

K temu pripomore človekovo notranje psihično stanje: sreča, dobro počutje, zadovoljstvo s samim seboj, dobra podoba o sebi.  Pomembni so dobri odnosi z ljudmi okoli nas, razumevanje drugačnosti, uspehi pri delu v šoli, službi in drugih dejavnostih, ki jih opravljamo. Izredno pomembno merilo duševnega zdravja je sposobnost  človeka, da obvladuje svoje  življenje in se uspešno sooča z različnimi situacijami, nalogami, obremenitvami in težavami.

 

- Pouk o zdravju vpletati v vse predmete in dejavnosti šole ( osveščanje o škodljivosti alkohola in tobaka, osveščanje in opozarjanje na zaščito pred klopi in škodljivimi sončnimi žarki – projekt VARNO S SONCEM; osveščanje  pomena PRVE POMOČI in izvajanje osnovnih veščin prve pomoči…)

- Sprotno obveščanje o aktualnem dogajanju Zdrave šole preko kluba zdravošolcev.

- Razvijanje pozitivne samopodobe in osebnostna rast (spletni projekt  TO SEM JAZ in 10 korakov do   boljše samopodobe).

- Nadaljevanje z  medvrstniško mediacijo in učenjem temeljnih  komunikacijskih in socialnih veščin.

- Sodelovanje  v medgeneracijskem programu Simbioza giba v mesecu oktobru. Osrednji namen  akcije je združevati generacije, krepiti samozavest, osveščati o zdravem načinu življenja ter motivirati za  nadaljnje gibanje.

- Preko prostovoljnega krožka  v sodelovanju z RK   pomagati starejšim občanom pri vsakdanjih opravilih, se  z njimi družiti, brati, tkati prijateljstva in tako pridobivati dragocene življenjske izkušnje.

- Privzgajati in krepiti prostovoljstvo, humanitarnost in odgovornost kot način sobivanja med različnimi starostnimi skupinami  (starejši učenci pomagajo mlajšim).

 

 Naloge ZŠ:

- NAVAJANJE NA REDNO PITJE VODE

- DNEVNO UŽIVANJE JABOLKA

- ZDRAVA HRANA:

Izvedba celostnega ND TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  21. 11. 2014 in vključevanje biološko pridelanih živil iz lokalnega okolja, uživanje več sadja in zelenjave (Shema šolskega sadja),  kultura prehranjevanja, biomalica…

- ORGANIZIRANO IZVAJANJE MINUTE  ZA ZDRAVJE IN ZRAČENJE UČILNIC

- OZAVEŠČANJE O (NE)VARNOSTI SNOVI  KEMIKALIJ, KI SO DANES NEPOGREŠLJIVE  V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU - PROGRAM KEMIJSKE VARNOSTI 

aaa

- EKOVRTIČEK IN ČUTNA POT: izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka v naravi, spoznavanje zelišč in dišavnic ter  seznanjanje  in spodbujanje eko vrtnarjenja. 

 

Zbornik  Nacionalnega  inštituta za javno zdravje (z območnimi enotami),

kjer je na straneh  od 82 do 84  objavljen  tudi članek naše šole z naslovom  »GIBANJE IN MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE OB RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH«. Klikni TUKAJ!

 

IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA v Evropski mreži zdravih šol,

priročnik za učitelje in druge, ki delajo z mladimi

Priročnik Izboljševanje duševnega zdravja v Evropski mreži zdravih šol je nastal v okviru Evropske mreže zdravih šol, pri katerem sodelujejo Svetovna zdravstvena organizacija, Komisija evropske skupnosti in Svet Evrope.

Priročnik je namenjen delu z učitelji in drugimi strokovnjaki, ki delajo z mladimi. Namen izobraževanja in priročnika je praktična pomoč udeležencem pri njihovih prizadevanjih za boljše duševno in čustveno zdravje vseh, ki delajo na šolah  (delavnice o krepitvi samopodobe in dobrih medsebojnih odnosih). Klikni TUKAJ!

 

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave