Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Novo v šol. letu 2020/21

Migaj z nami, zmigaj se! Je odgovor na povabilo, ko so tvoji možgani prepolno zaposleni in potrebujejo minutni oddih.  Poglej in izberi vajo, po kateri se bo takoj bolje počutil/-a !Lahko si jo natisneš in imaš vedno pri roki.

Priporočajo učiteljice podaljšanega bivanja v okviru projekta Zdrave šole!

♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦  ♦

Rdeča nit v šolskem letu 2018/19

zdrava-sola

DUŠEVNO ZDRAVJE- ZDRAVA HRANA-GIBANJE

Nadaljevali bomo z aktivnostmi preteklega šolskega leta in jih nadgradili. Trudili se bomo, da se bodo učenci na šoli dobro počutili in bili zadovoljni s samim seboj. Krepili  bomo zdrave odnose z ljudmi okoli nas, negovali medgeneracijske odnose in osveščali mlade na spoštljiv odnos, strpnost in prevzemanje odgovornosti. Z različnimi metodami in aktivnostmi se bomo trudili, da bodo uspešno obvladovali svoje življenje ter živeli čimbolj zdravo. Poskrbeli bomo za dovolj gibanja in  osveščali o uživanju čim manj sladke hrane.

001

Naloge ZŠ:

  • Letošnje leto obeležujemo 25. obletnico Zdrave šole.  V ta namen bomo v začetku oktobra v tednu otroka izvedli celostni  naravoslovni dan z naslovom DAN ZDRAVJA – LJUBEZEN IN SPOLNOST. Izvedli bomo razne aktivnosti na temo zdravega življenjskega sloga.  Mladostnike bomo ozaveščali o pomenu varne spolnosti. S predavanji bomo poskušali na zabaven in dostopen način ter s sproščeno in odprto komunikacijo prikazati  spolnost ter odraščanje. Učence bomo ozaveščali o delovanju spletne svetovalnice  »To sem jaz«, kjer svetujejo strokovnjaki iz različnih področij. Izvedli bomo delavnice na temo samopodobe. Sproščali se bomo z raznimi čuječnimi in gibalnimi vajami. Poskrbeli bomo tudi za zdravo hrano, saj si bodo učenci  pripravili zdrave sendviče. Učence bomo spodbujali k uravnoteženi rabi tehnologije v vsakdanjem življenju. Ozaveščali bomo o aktualnih tveganih spletnih vedenjih s poudarkom na različnih oblikah spletnih zasvojenosti (pornografija, igre na srečo, video igre).
  • Kultura prehranjevanja bo še vedno prednostna naloga ZŠ. Poudarek bo na  izboljšanju kulturnega prehranjevanja ter pomenu oskrbe s kakovostno hrano iz lokalnega okolja.Teme bomo obravnavali na UOS in pri uživanju šolskih obrokov. V okviru bio malic bomo večkrat ponudili zdrave sendviče.
  • Slovenski tradicionalni zajtrk od.1. do 9. razreda bo potekal 16. novembra 2018 v okviru tehničnega dneva. Zjutraj bomo ponudili zajtrk z živili  iz bližnje okolice, za šolsko malico pa si bodo učenci  sami pripravili sadno zelenjavni obrok. Nato bomo izvedli razne dejavnosti na temo čebelarstvo.
  • Dnevno izvajanje minute za zdravje in sproščanje s čuječnimi in gibalnimi vajami. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo nadaljevali s čuječnostnim treningom, kjer si mladi pridobijo koristne življenjske spretnosti, ki jim omogočajo lažje osredotočanje na učenje, soočanje s stresom in anksioznostjo, so bolj umirjeni, zadovoljni in lažje sodelujejo z drugimi.
  • To sem jaz
  • Z izvedbo 10 preventivnih delavnic bomo poskrbeli za  krepitev duševnega zdravja in osebnostne čvrstosti mladih, to je razvijanje  pozitivne samopodobe, socialnih in čustvenih veščin, ki mladostnike podpirajo v vsakdanjem  življenju.
  • Medgeneracijsko sodelovanje: preko prostovoljnega krožka osveščanje mladih za potrebe starejših (spoštljiv odnos, strpnost in prevzemanje odgovornosti).
  • Dan gibanja: spodbujanje gibanja in timske harmonije za zdrav, telesno aktiven in  kvaliteten način življenja (celosten športni dan v okviru občinskega praznika v septembru 2018).
  • Pouk o zdravju je vpleten v vse predmete in dejavnosti šole in zajema navajanje na redno pitje vode, dnevno uživanje jabolk, vključevanje šolskega vrta in čutne poti, osveščanje o škodljivosti drog, alkohola in tobaka, osveščanje in opozarjanje na zaščito pred klopi osveščanje o pomenu prve pomoči in izvajanje osnovnih veščin prve pomoči, sprotno obveščanje o aktualnem dogajanju Zdrave šole preko zdravošolcev.

Letošnje leto obeležujemo 25. obletnico Zdrave šole.  Na naši šolo smo obletnico obeležili s filmčkom, kjer je še prav posebej predstavljen celostni naravoslovni dan
DAN ZDRAVJA – LJUBEZEN IN SPOLNOST.

Za ogled filma klikni SEM!

Šolsko leto 2017/18

aaa

 Za več podrobnosti klikni TUKAJ

Aktivnosti v šolskem letu 2014/15
.

Naša šola je od leta 2008/ 09 vključena v projekt  Slovenska mreža zdravih šol , ki je  sestavni del  mednarodnega projekta Evropske mreže zdravih šol. 

Sodelujejo: POS Andraž in Enota vrtec                                                

Mentorica: Nevenka Jerin,  somentorice Tatjana Kroflič, Milena Hriberšek in Majda Pur

 

RDEČA NIT  2014 /15:  DUŠEVNO ZDRAVJE

Izboljševanje duševnega zdravja v šoli

Biti duševno zdrav pomeni življenje brez različnih duševnih  motenj.

K temu pripomore človekovo notranje psihično stanje: sreča, dobro počutje, zadovoljstvo s samim seboj, dobra podoba o sebi.  Pomembni so dobri odnosi z ljudmi okoli nas, razumevanje drugačnosti, uspehi pri delu v šoli, službi in drugih dejavnostih, ki jih opravljamo. Izredno pomembno merilo duševnega zdravja je sposobnost  človeka, da obvladuje svoje  življenje in se uspešno sooča z različnimi situacijami, nalogami, obremenitvami in težavami.

 

– Pouk o zdravju vpletati v vse predmete in dejavnosti šole ( osveščanje o škodljivosti alkohola in tobaka, osveščanje in opozarjanje na zaščito pred klopi in škodljivimi sončnimi žarki – projekt VARNO S SONCEM; osveščanje  pomena PRVE POMOČI in izvajanje osnovnih veščin prve pomoči…)

– Sprotno obveščanje o aktualnem dogajanju Zdrave šole preko kluba zdravošolcev.

– Razvijanje pozitivne samopodobe in osebnostna rast (spletni projekt  TO SEM JAZ in 10 korakov do   boljše samopodobe).

– Nadaljevanje z  medvrstniško mediacijo in učenjem temeljnih  komunikacijskih in socialnih veščin.

– Sodelovanje  v medgeneracijskem programu Simbioza giba v mesecu oktobru. Osrednji namen  akcije je združevati generacije, krepiti samozavest, osveščati o zdravem načinu življenja ter motivirati za  nadaljnje gibanje.

– Preko prostovoljnega krožka  v sodelovanju z RK   pomagati starejšim občanom pri vsakdanjih opravilih, se  z njimi družiti, brati, tkati prijateljstva in tako pridobivati dragocene življenjske izkušnje.

– Privzgajati in krepiti prostovoljstvo, humanitarnost in odgovornost kot način sobivanja med različnimi starostnimi skupinami  (starejši učenci pomagajo mlajšim).

 

 Naloge ZŠ:

– NAVAJANJE NA REDNO PITJE VODE

– DNEVNO UŽIVANJE JABOLKA

– ZDRAVA HRANA:

Izvedba celostnega ND TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  21. 11. 2014 in vključevanje biološko pridelanih živil iz lokalnega okolja, uživanje več sadja in zelenjave (Shema šolskega sadja),  kultura prehranjevanja, biomalica…

– ORGANIZIRANO IZVAJANJE MINUTE  ZA ZDRAVJE IN ZRAČENJE UČILNIC

– OZAVEŠČANJE O (NE)VARNOSTI SNOVI  KEMIKALIJ, KI SO DANES NEPOGREŠLJIVE  V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU – PROGRAM KEMIJSKE VARNOSTI 

aaa

– EKOVRTIČEK IN ČUTNA POT: izvajanje različnih oblik aktivnosti v okviru rednega pouka v naravi, spoznavanje zelišč in dišavnic ter  seznanjanje  in spodbujanje eko vrtnarjenja. 

 

Zbornik  Nacionalnega  inštituta za javno zdravje (z območnimi enotami),

kjer je na straneh  od 82 do 84  objavljen  tudi članek naše šole z naslovom  »GIBANJE IN MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE OB RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH«. Klikni TUKAJ!

 

IZBOLJŠEVANJE DUŠEVNEGA ZDRAVJA v Evropski mreži zdravih šol,

priročnik za učitelje in druge, ki delajo z mladimi

Priročnik Izboljševanje duševnega zdravja v Evropski mreži zdravih šol je nastal v okviru Evropske mreže zdravih šol, pri katerem sodelujejo Svetovna zdravstvena organizacija, Komisija evropske skupnosti in Svet Evrope.

Priročnik je namenjen delu z učitelji in drugimi strokovnjaki, ki delajo z mladimi. Namen izobraževanja in priročnika je praktična pomoč udeležencem pri njihovih prizadevanjih za boljše duševno in čustveno zdravje vseh, ki delajo na šolah  (delavnice o krepitvi samopodobe in dobrih medsebojnih odnosih). Klikni TUKAJ!

 

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave