Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Program zobozdravstvene vzgoje izvajajo Daliborka Novaković, Adelina Ahmetaj Cafleshi, Jana Vadlan, Tamara Lukman (diplomirane medicinske sestre),  in ostali izvajalci iz Centra za krepitev zdravja Žalec, v  sodelovanju z odgovornim zobozdravnikom za njegovo področje.

VZGOJA ZA ZDRAVJE

Naloga odraslih je, da znamo otroke in mladostnike spodbujati s ciljem: biti odgovoren zase in za svoja dejanja.

S programom vzgoje za zdravje uspešno sodelujemo, se dopolnjujemo in sledimo ciljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO: Zdravje za vse v 21. stoletju) z dogovorjenim programom.

Teme, o katerih bodo spregovorili z učenci:

 

Razred Teme
1. razred
 • ZDRAVE NAVADE
2. razred
 • OSEBNA HIGIENA
3. razred
 • PREPREČUJMO POŠKODBE
4. razred
 • ZDRAVA PREHRANA
5. razred
 • ZELENJAVA IN SADJE
6. razred
 • ODRAŠČANJE
 • ALKOHOL IN DROGE
7. razred
 • SPODBUJAJMO NEKAJENJE
 • SAMOPODOBA
8. razred
 • MLADOSTNIK IN SPOLNOST
 • TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA
9. razred
 • VZGOJA ZA VARNO IN ODGOVORNO SPOLNO ŽIVLJENJE
 • ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

 

Koordinatorji za zdravstveno vzgojo  se vključujejo tudi v dneve dejavnosti, šolski parlament in vzgojni projekt šole.

Pripravili bomo tudi preventivna predavanja in delavnice na teme: Dobra drža, zdrava hrbtenica ter Pasti digitalne dobe.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave