Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Program zobozdravstvene vzgoje izvajata. Jelka Presekar, med. sestra, Daliborka Novaković, Nada Cilenšek (diplomirani medicinski sestri) in Rok Repas (diplomant zdravstva), v sodelovanju z odgovornim zobozdravnikom za njegovo področje.

VZGOJA ZA ZDRAVJE

Naloga odraslih je, da znamo otroke in mladostnike spodbujati s ciljem: biti odgovoren zase in za svoja dejanja.

S programom vzgoje za zdravje uspešno sodelujemo, se dopolnjujemo in sledimo ciljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO: Zdravje za vse v 21. stoletju) z dogovorjenim programom.

Zdravstvenovzgojne teme bodo izvajali Daliborka Novaković, Nada Cilenšek (diplomirani medicinski sestri) in Rok Repas (diplomant zdravstva), koordinatorji zdravstvene vzgoje. Teme, o katerih bodo spregovorili z učenci:

 

Razred Teme
1. razred s ZDRAVE NAVADE
2. razred s OSEBNA HIGIENA
3. razred s PREPREČUJMO POŠKODBE
4. razred s ZDRAVA PREHRANA
5. razred s ZELENJAVA IN SADJE
6. razred s ODRAŠČANJE

s ALKOHOL IN DROGE

7. razred s SPODBUJAJMO NEKAJENJE

s SAMOPODOBA

8. razred s MLADOSTNIK IN SPOLNOST

s TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

9. razred s VZGOJA ZA VARNO IN ODGOVORNO SPOLNO ŽIVLJENJE

s ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

 

Koordinatorji za zdravstveno vzgojo  se vključujejo tudi v dneve dejavnosti, šolski parlament in vzgojni projekt šole.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave