Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

ZOBOZDRAVSTVENA VZGOJA

Program zobozdravstvene vzgoje izvajata. Jelka Presekar, med. sestra, Daliborka Novaković, Nada Cilenšek (diplomirani medicinski sestri) in Rok Repas (diplomant zdravstva), v sodelovanju z odgovornim zobozdravnikom za njegovo področje.

VZGOJA ZA ZDRAVJE

Naloga odraslih je, da znamo otroke in mladostnike spodbujati s ciljem: biti odgovoren zase in za svoja dejanja.

S programom vzgoje za zdravje uspešno sodelujemo, se dopolnjujemo in sledimo ciljem Svetovne zdravstvene organizacije (SZO: Zdravje za vse v 21. stoletju) z dogovorjenim programom.

Zdravstvenovzgojne teme bodo izvajali Daliborka Novaković, Nada Cilenšek (diplomirani medicinski sestri) in Rok Repas (diplomant zdravstva), koordinatorji zdravstvene vzgoje. Teme, o katerih bodo spregovorili z učenci:

 

Razred Teme
1. razred s ZDRAVE NAVADE
2. razred s OSEBNA HIGIENA
3. razred s PREPREČUJMO POŠKODBE
4. razred s ZDRAVA PREHRANA
5. razred s ZELENJAVA IN SADJE
6. razred s ODRAŠČANJE

s ALKOHOL IN DROGE

7. razred s SPODBUJAJMO NEKAJENJE

s SAMOPODOBA

8. razred s MLADOSTNIK IN SPOLNOST

s TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA

9. razred s VZGOJA ZA VARNO IN ODGOVORNO SPOLNO ŽIVLJENJE

s ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

 

Koordinatorji za zdravstveno vzgojo  se vključujejo tudi v dneve dejavnosti, šolski parlament in vzgojni projekt šole.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave