Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani!

Na podstrani Svet staršev si lahko preberete zadnji zapisnik Sveta staršev in poslovnik o delovanju tega šolskega organa. Tudi v bodoče bomo v skladu s sklepom Sveta staršev tam objavljali zapisnike in druge pomembne informacije.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave