Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

NOVO ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

____________________________________________________________________

Obvezni izbirni predmeti 2021/22

Za izbirne predmete so učenci 7., 8. in 9. razreda izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA 1, 2, 3 MOJCA KACJAN
ŠPORT ZA ZDRAVJE LOTTI BLATNIK
ŠPORT ZA SPROSTITEV
IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA SIMON KRUMPAK
FILMSKA VZGOJA 1, 3 URŠKA JUHART
LIKOVNO SNOVANJE 1, 2, 3
GLEDALIŠKI KLUB MARIJA KRONOVŠEK
RETORIKA MOJCA CESTNIK
ŠOLSKO NOVINARSTVO KARMEN ZUPANC
OBDELAVA GRADIV – LES ANDREJA ŠPAJZER
MULTIMEDIJA BORUT PETRIČ
ROBOTIKA V TEHNIKI
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
UREJANJE BESEDIL
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
POSKUSI V  KEMIJI DOROTEJA SMEJ SKUTNIK
KEMIJA V ŽIVLJENJU BERNARDKA SOPČIČ
SODOBNA PRIPRAVA HRANE ANDREJA STARMAN
RASTLINE IN ČLOVEK
SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK DOBRILA VUČENOVIĆ
MATEMATIČNE DELAVNICE MOJCA ARCET
ANSAMBELSKA IGRA MIJA NOVAK

.

Neobvezni izbirni predmeti 2021/22

Za neobvezne izbirne predmete so učenci v 2. triletju  izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA MOJCA KACJAN
UMETNOST URŠKA JUHART
RAČUNALNIŠTVO NIVES GRAH
ŠPORT SIMON KRUMPAK
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave