Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

NOVO ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

____________________________________________________________________

Obvezni izbirni predmeti 2022/23

Za izbirne predmete so učenci 7., 8. in 9. razreda izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA 1, 2, 3 MOJCA KACJAN
ŠPORT ZA ZDRAVJE LOTTI BLATNIK
IZBRANI ŠPORT – KOŠARKA GAŠPER WEBER
ŠPORT ZA SPROSTITEV GAŠPER WEBER
PLES ANJA GOJKOVIČ
FILMSKA VZGOJA 2 URŠKA JUHART
LIKOVNO SNOVANJE 1, 3
RETORIKA MOJCA CESTNIK
OBDELAVA GRADIV – UMETNE SNOVI, KOVINE MOJCA ARCET
MULTIMEDIJA MOJCA MIRNIK
ROBOTIKA V TEHNIKI
RAČUNALNIŠKA OMREŽJA
ELEKTRONIKA Z ROBOTIKO
POSKUSI V KEMIJI DOROTEJA SMEJ SKUTNIK
KEMIJA V ŽIVLJENJU
SODOBNA PRIPRAVA HRANE ANDREJA STARMAN
NAČINI PREHRANJEVANJA
ORGANIZMI V NARAVI IN UMETNEM OKOLJU
SLOVENSKI ZNAKOVNI JEZIK 1, 2 DOBRILA VUČENOVIĆ
DALJNOGLEDI IN PLANETI MOJCA ARCET

 


Neobvezni izbirni predmeti 2022/23

Za neobvezne izbirne predmete so učenci v 2. triletju  izbrali naslednje predmete:

Predmet Učitelj
NEMŠČINA MOJCA KACJAN
UMETNOST URŠKA JUHART
RAČUNALNIŠTVO MOJCA MIRNIK
ŠPORT GAŠPER WEBER

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave