Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za šolstvo, najdete Razpis za vpis v srednje šole za šolsko leto 2018/19. V njem so opisani pomembni datumi, postopki v zvezi z vpisom in navedeni vsi srednješolski izobraževalni programi in število razpisanih prostih mest zanje. Za več informacij sledi povezavi.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave