Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

V Društvu prijateljev mladine Žalec in Rdečem križu (OE Žalec) vabijo otroke v preživljanje enega tedna poletnih počitnic na morju. Prednost imajo otroci z zdravstvenimi težavami in otroci iz socialno ogroženih družin. Prijavnice in več informacij dobite pri šolski psihologinji. Vabilo DPM in vabilo RKletovanje

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave