Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
NT_12.05.2016_Telo_in_prostor

Naša šola v Novem tedniku, 12. 5. 2016

Prostor je eden temeljnih likovnih elementov, s katerim se ukvarjamo pri pouku likovne umetnosti od 1. do 9. razreda. Pri risanju, grafiki in slikanju se ukvarjamo z navideznim prikazom prostora na ploskvi. Pri tem uporabljamo različne prostorske ključe, od vertikalnega nizanja do planov, senčenja, spreminjanja moči črt in linearne perspektive, v slikarstvu pa še tonskega in kolorističnega slikanja ter zračne in barvne perspektive. Z oblikovanjem realnega prostora se ukvarjamo pri kiparstvu in pri  prostorskem oblikovanju ter pri uporabnem oblikovanju različnih scenskih postavitev za predstave in prireditve, pri postavitvah razstav in še bi lahko naštevali. Ko z motivom prostora povežemo še telo, ki ga lahko dojemamo kot tisoč in eno idejo ter navdih za ustvarjanje, nastanejo najrazličnejša likovna dela, bogata tako po motiviki kot tudi po načinih reševanja likovnega problema pod naslovom »Telo in prostor«.

Na letošnji razstavi likovnih del učenk in učencev Spodnje Savinjske doline v Savinovem likovnem salonu v Žalcu sodeluje kar 39 učencev OŠ Polzela. Z motivi na ploskvi se predstavljajo učenci od 1. do 4. razreda pod mentorstvom Mateje Aubreht, Mateje Stražar, Kristine Jeraj, Barbare Hudoklin, Nataše Štor in Staše Maganje Zupanc.

Učenci od 6. do 9. razreda se predstavljajo tudi s skupinskimi prostorskimi gradnjami ter z večjo   kiparsko konstrukcijo pod mentorstvom likovne pedagoginje Regine Mratinkovič. Delo sestavlja razgibana kompozicija valjastih oblik, katerih površine so obdelane s tehniko dripinga (škropljenja). Dopolnjujejo jo gibajoče se prostorske mreže – mobili, zaradi katerih se pogled na delo nenehno spreminja, s tem pa se ves čas spreminja tudi prostor kot ključni element te kiparske postavitve. Razstava bo na ogled do 28. maja 2016. Vabim vas, da vstopite v prostor Savinovega likovnega salona in doživite delček neizmerne ustvarjalnosti otrok in prizadevnega dela njihovih mentorjev.

Na razstavi sodelujejo: Nace Jazbec , Julija Zabukovnik, Urh Turnšek, Nastja Kolman, Nejc Šalej, Robin Lokar Radkovič, Lara Bašič, Urška Turnšek, Tamara Tomšič, Stela Vrtnik, Vita Taja Cocej, Anže Hojnik, Tatjana Jovič, Eva Skutnik, Nežika Kužnik, Neja Tajnšek, Maša Zabukovnik, Neža Zupan, Nana Petrovič, Anže Lesjak, Tim Meklav, Florjan Vasle, Nejc Sever Mihelič, Alen Popovič, Katja Banko, Filip Vidmajer, Eva Katarina Jakš, Tanja Ločan, Sven Rojten, Ana Marija Okorn, Lea Tkavc, Veronika Vasle, Urša Adamič Ulaga, Vid Jesenko, Saša Pratneker, Vid Vybihal in Maja Zabukovnik. Za ustvarjalno delo in prejeta priznanja učenkam in učencem ter njihovim mentoricam iskreno čestitamo.

Regina Mratinkovič

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave