Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

Spletno nasilje nad ženskami in dekleti je v porastu. Že rezultati raziskave Fakultete za družbene vede, izvedene spomladi 2018, so pokazali, da je v Sloveniji vsaj eno obliko spletnega nadlegovanja že doživelo 56 % osnovnošolk (7. – 9. razred). Zaradi epidemije COVID-19 se je uporaba interneta povečala, kar posledično povečuje tudi vedno hitrejše širjenje informacij in pričakujemo lahko, da bo spletno nasilje nad ženskami in dekleti postal vse večji problem – na svetovni in nacionalnih ravni, pa tudi v osnovnih šolah po Sloveniji.

Katere so najpogostejše oblike spletnega nasilja med osnovnošolci?

Raziskava Fakultete za družbene vede je pokazala, da je 54,5 % mladih že doživelo spletno nadlegovanje, pri čemer so najbolj pogoste oblike nadlegovanja med osnovnošolci:

  • širjenje neresničnih govoric o neki oseb;
  • pošiljanje sporočil z neprimerno vsebino;
  • pošiljanje fotografij ali videoposnetkov, ki jih prejemnik ni želel videti.

Občutno pogosteje so žrtve širjenja neresničnih govoric dekleta, ki tudi pogosteje kot fantje prejemajo sporočila z neprimerno vsebino ter fotografije ali videoposnetke, ki jih niso želela videti. Na sploh so žrtve najpogosteje nadlegovane preko programov za sporočanje (Messenger) ter preko spletnih družabnih omrežij (Facebook, Twitter). Dekleta se v veliko večji meri zaradi nadlegovanja počutijo zaskrbljena, pod stresom, prestrašena, nemočna ter depresivna, fantje pa v veliko večji meri smatrajo nadlegovanje kot zabavo, nadlegovanje se jim zdi smešno, jim je vseeno ali pa na njih sploh nima vpliva. Zanimivi izsledki raziskave so tudi, da so v večini primerov nadlegovalci sošolke ali sošolci (40,5 %), redkeje so to osebe, ki ne obiskujejo iste šole kot žrtev (31,3 %), najredkeje pa gre za učenca ali učenko drugega razreda šole (15,2 %). Najpogosteje so nadlegovalci fantje (en sam ali skupina fantov- 61,4 %), sledijo jim dekleta (16,5 %), najredkeje pa oboji skupaj (13,1 %).

Kako lahko ukrepamo?

Najpogostejši odziv na nadlegovanje s strani žrtev sta ignoriranje in neukrepanje. Razlog je velikokrat to, da gre, po mnenju žrtve, pri nadlegovanju le za zabavo. Ukrepanje je absolutno potrebno, vendar se je pri tem treba zavedati, da nasilje običajno povzroči še več nasilja, zato proti nasilnežu nikoli ne ukrepamo z nasiljem. Zelo pogosto se zgodi, da so posamezniki nasilni zato, ker sami potrebujejo pomoč in če nasilneža razkrijemo, mu dejansko lahko tudi omogočimo, da bo pomoči deležen. Vsako spletno nasilje, čeprav je na prvi pogled morda nedolžno in na žrtvi ni videti posledic, pusti posledice. Zato spletnega nasilja ne smemo dopuščati. Marsikatera žrtev na prvi pogled ne kaže nobenih posledic nasilja, v resnici pa zelo trpi, le tega noče, ne zna ali pa si ne upa pokazati. Spletno nasilje lahko žrtev pahne v stisko, ki se lahko stopnjuje in vodi tudi v depresijo, izolacijo in samopoškodovanje.

Naša osnovna šola ponosno podpira namen kampanje #Odklikni, saj verjamemo, da je treba doseči večjo ozaveščenost o obstoju ter posledicah spletnega nasilja in nadlegovanja žensk ter deklet, istočasno pa okrepiti znanje mladih, staršev in opazovalcev/opazovalk spletnega nasilja glede preprečevanja in ukrepanja. Kampanja poteka pod okriljem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z njo pa želijo obeležiti tudi mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in nasilju v družini, ki vsako leto poteka 25. novembra.

 

 

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave