Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

V prilogi objavljamo nov vozni red za šolski avtobus na relaciji DOBRIČ – ANDRAŽ – ZALOŽE, ki je veljaven od 12. 10. 2021 dalje.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave