Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

.

V ponedeljek, 23. 4. 2018, je pouk pri angleščini za učence osmih razredov potekal malo drugače. Obiskala nas je študentka Phoebe Hopper in učencem predstavila svojo državo Škotsko v angleškem jeziku. K nam je prišla v okviru nacionalnega projekta »Svet v učilnici« (World in Classoom). Ta projekt spada v okvir Erazmus+ programa.

Predstavila je lego države, tipično hrano, znane osebnosti, živali, ki domujejo na Škotskem, pošast Nessie, šolski sistem na Škotskem, vreme itd. Učenci so imeli možnost komuniciranja v angleškem jeziku. Tisti najbolj pogumni so tudi zastavljali vprašanja. Predvsem jih je zanimalo, kaj Phoebe počne v Sloveniji, kako dolgo je že tu, kaj najbolj pogreša, kakšni se ji zdimo Slovenci, ali je slovenščina zahteven jezik itd. Na vsa vprašanja je z veseljem odgovorila.

Nad obiskom je bil še posebej navdušen Julijan Fekonja Cizej, ki bi nekoč rad obiskal Škotsko. Dejal je, da si je sicer želel izvedeti več o škotski kulturi, toda predavanje mu je bilo vseeno všeč.  Navdušen je bil, saj je predavateljica preizkusila tudi njegov kilt,  prav tako pa se je pozanimal, kakšen vzorec ima na oblačilih predavateljičin klan.

 

Lučka Rančigaj

 

phoebe

 


Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave