Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Spoštovani starši!

V skladu z Letnim delovnim načrtom smo v soboto, 24. 9. 2016, izvedli prireditev Šport špas in s tem realizirali delovni dan. Tega smo želeli izkoristiti kot prost dan 2. 1. 2017. Ker pa je ta dan postal zopet prost za vse, je bil na Svetu staršev sprejet sklep, da bomo opravljeni delovni dan koristili v sredo, 26. 4. 2017. Učenci se v šolo vrnejo spet 3. 5. 2017.

Želimo Vam prijazne praznične dni.

Ravnateljica  mag. Bernardka Sopčič

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave