Evropa v šoli in novi uspehi

EVROPA V ŠOLI UČENCEM OŠ POLZELA PRINESLA NOVE USPEHE

Nagrajenci z mentoricami na nagradnem izletu

Vsako leto se natečaja Evropa v šoli udeležijo tudi učenci naše šole. Že nekaj let so izjemno uspešni. Tudi letos je tako. Naslov natečaja je bil povsem ekološki, in sicer: Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja.
Natečaj poteka najprej na regionalni ravni, kjer so bili učenci OŠ Polzela zelo uspešni. V kategoriji literarna dela se je kar osem učencev uvrstilo na nacionalno raven. To so bili učenci Timotej Švajgel, Katarina Ihan, Ajda Čremožnik, Neža Saksida, Iva Ćurković, Tajda Štorman, Lana Turnšek in Lina Golihleb. Ustvarjali so pod mentorstvom učiteljic Mateje Medved, Marije Bastl, Marije Kronovšek, Mojce Cestnik in Karmen Zupanc.

 V kategoriji likovna dela so se na nacionalno raven uvrstila dela Neže Zabukovnik, Timoteja Švajgla in Ele Destovnik (mentorici Manca Krajnc in Marija Bastl).
Na nacionalni nivo pa sta se uvrstila tudi dva videoposnetka (kategorija video dela). Ustvarjalke so bile osmošolke, in sicer Ema Kapus in Neli Stankovič ter Nuša Bohak in Klara Jug. Učenke so ustvarjale pod mentorstvom Mojce Cestnik in Karmen Zupanc.
Če je bilo veselje ob uvrstitvi na nacionalno raven veliko, je bilo ob razglasitvi končnih rezultatov še večje.
Med nagrajenci so bili s svojimi literarnimi umetninami trije učenci OŠ Polzela oz. POŠ Andraž.  V kategoriji od 1. do 3. razreda je prvo mesto dosegla Katarina Ihan iz 3. a-razreda s pesmijo Modro zlato življenja. Njena mentorica je Marija Bastl. V isti kategoriji je 3. mesto dosegel prvošolec podružnice Andraž Timotej Švajgel s prispevkom, ki ima naslov Poplava. Njegova mentorica je Mateja Medved.
V kategoriji od 4. do 6. razreda je 2. mesto dosegla Ajda Čremožnik iz 6. c-razreda za svojo pesem Kam segajo globine morja? Njena mentorica je Marija Kronovšek.

Vsi nagrajenci in njihovi mentorji so se 13. maja udeležili nagradnega izleta v Rakov Škocjan.

Marija Kronovšek in Karmen Zupan

Nagrajena pesem Katarine Ihan

Nagrajena pesem Ajde Čremožnik