Literarno-glasbeni večer

PRIDI, DALA TI BOM PESEM
Avtorica: Nuša Bohak

Nastopajoči z mentoricami in ravnateljico

»Pridi, dala ti bom pesem« je bil krovni naslov letošnjega literarno-glasbenega večera učencev OŠ Polzela, ki se je odvijal v sredo, 1. junija 2022 v avli Osnovne šole Polzela.
Priprav na dogodek pa smo se seveda učenci predmetne stopnje, ki smo se odločili za sodelovanje, lotili že veliko prej.

Naše mentorice, ki so večinoma bile učiteljice slovenščine, so nas že pri samem začetku vzpodbudile, da se priprave večera lotimo čim bolj samostojno, zato smo se prvič starejše učenke skupaj z učiteljico Mojco Cestnik dobile že dober mesec prej. Nanizale smo veliko idej in odločile smo se, katere bomo uporabile. Na podlagi le-teh je učiteljica sestavila program, Nuša Bohak, Neža Saksida ter Manca Pirec pa smo ustvarile vabilo.

Namen letošnjega literarnega večera je bil, da mladi odraslim prikažemo svoja razmišljanja o temah, ki so temeljne v življenju, a vendar so včasih še vedno tabu. Tako se je večer, ki sta ga vodili devetošolki Iva Čurkovič in Lana Turnšek, razdelil na več sklopov. Prvi sklop je zajemal naša razmišljanja o naravi, ki nas obdaja. Drugi sklop je nosil naslov Igra življenja. Punce so se v svojih spisih lotile tem, kot so smrt, begunstvo, invalidnost, medsebojni odnosi. Svoje zrelo razmišljanje so delile z občinstvom, ki je bilo nad izjemnimi izdelki očarano.

Sledil je sklop z naslovom Ne bodi, kar nisi. Za uvod je osmošolka Ajša Borovnik tudi zapela to Ditkino uspešnico. Za tem je sledil sklop Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja, kar je bil krovni naslov letošnjega nacionalnega natečaja Evropa v šoli, na katerem smo bili učenci naše šole zelo uspešni. Svoje izdelke smo predstavili učenci, katerih izdelki so se uvrstili na državno raven. Večinoma so to bili literarni izdelki, a med njimi tudi dva videoposnetka. Enega izmed njih smo si tudi ogledali, to je bil videoposnetek z naslovom Ni vsem tako kot meni Nuše Bohak in Klare Jug.

Zadnji sklop smo namenili ljubezni; učenci smo svoje pesmi prebrali ob glasbeni spremljavi kitaristke Pie Gracl.

Zadnja točka je bila skupna točka šestih učenk, zapele smo pesem Med iskrenimi ljudmi.

Poleg literarnih in pevskih točk ni manjkalo tudi plesnih. Svojo jazz balet plesno točko je predstavila devetošolka Lina Golihleb, ki v plesu tudi uspešno tekmuje. Druga plesna točka pa je bila baletna, zaplesala nam je namreč baletka Tajda Štorman iz osmega razreda.

Voditeljici večera Lana Turnšek in Iva Ćurković

Ostali sodelujoči skupaj z občinstvom smo ostali odprtih ust. S tem se strinja tudi Izabela Veber, ki je tudi sama nastopila na dogodku. Svojo izkušnjo opisuje tako: »Literarni večer se mi je zdel zanimiv in poln nepozabnih trenutkov. Vzdušje mi je bilo prijetno, še posebej ob glasbi. Imela sem sicer nekaj treme, ki pa sem jo nato le premagala. Uživala sem ob poslušanju literarnih del naših učencev, petju in ob plesnih točkah, ki so me tudi prijetno presenetile. Program se mi je zdel raznoliko obarvan, vedno se je dogajalo nekaj zanimivega. Skratka, literarni večer se je v moji glavi zapisal kot neko nepozabno doživetje (še posebej biti do osmih zvečer v šoli) in nekaj, kar bi z veseljem še kdaj ponovila.«

Letošnji literarno-glasbeni večer je bil poseben tudi zato, ker smo ga spet izpeljali po dveh letih. Tako smo na večeru predstavili največje literarne dosežke v zadnjih dveh šolskih letih – da, večina predstavljenih del je bila nagrajenih na mnogih natečajih, na katerih učenci OŠ Polzela redno sodelujemo.

Kot se za literarni večer spodobi, smo ob tej priložnosti izdali tudi glasilo. Dela zanj so izbrale učiteljice Mojca Cestnik, Marija Kronovšek, Dobrila Vučenović in Karmen Zupanc, pripravila in uredila pa ga je Karmen Zupanc. V njem so objavljene vse pesmi, ki so bile prebrane na dogodku in še mnogo drugih, ki so bile nagrajene.

Na literarno-glasbenem večeru nas je nastopilo 20 literarno, glasbeno, plesno nadarjenih učencev. Vsak izmed nas ima področje, ki mu prinaša zadovoljstvo ter v tem uživa in se najde. Naše mentorice skupaj z ravnateljico Bernardko Sopčič skrbijo, da se naši talenti razvijajo v pravi smeri, in to učenci cenimo, kajti le tako lahko nastanejo boljši, zrelejši in prodornejši izdelki.

FOTOGRAFSKI UTRINKI – SPLETNI ALBUM