Uvodnik uredništva ob 8. številki

BREZ BRALCEV IN MARLJIVIH PISCEV NE BI BILO GLASILA

Umetnost.
Umetnost je znati napisati pesem ali dobro zgodbo.
Umetnost je znati dobro plesati.
Umetnost je zmagati na atletskem tekmovanju.
Umetnost je biti med najboljšimi na nekem učnem področju.
Umetnost je znati odlično peti ali igrati nek inštrument.
Umetnost je imeti dobro oko za snemanje in fotografijo.
Umetnost je znati posamezne posnetke sestaviti v privlačen video.
Umetnost je ustvarjati vsak mesec novo številko spletnega časopisa.
Umetnost je biti vztrajen in vsako številko spletnega časopisa prebrati in ne zgolj preklikati.
Umetnost!
Umetnost je širok pojem.

Lana Turnšek, Balet. Nagrajena fotografija na 49. mednarodnem natečaju Lidice na Češkem. Mentorica: Urška Juhart.

 

Zaradi vas, dragi umetniki, smo lahko v šolskem letu 2021/2022 pripravili osem rednih spletnih številk časopisa Glas mladih, eno tematsko številko z naslovom “Šport je zakon” ter poseben zbornik pesmi in spisov zadnjih dveh šolskih let z naslovom “Pridi, dala ti bom pesem”.
ZARADI vas in ZA vas smo objavljali tudi v zunanjih časopisih – Časorisu, Novem tedniku, Utripu, Polzelanu.

Vsi skupaj smo GLAS MLADIH, časopis učencev in učiteljev OŠ Polzela. Vse, kar smo ustvarili, smo ustvarili skupaj. Skupaj smo prehodili še eno šolsko in s tem časopisno leto. HVALA.

Naj bo poletje prijetno, polno nepozabnih trenutkov.

Karmen Zupanc, urednica