Predstavitev glasila

Ustvarjalci glasila

Pri ustvarjanju spletnega glasila Glas mladih sodelujejo  mladi dopisniki, novinarji in fotografi (učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost DOPISNIŠKO- FOTOGRAFSKI KROŽEK in izbirni predmet ŠOLSKO NOVINARSTVO)  z mentorico Karmen Zupanc ter učenci in učenke OŠ Polzela z mentoricami.

UREDNIŠKI ODBOR:

Dopisniki (člani in članice dopisniško-fotografskega krožka): Nuša Bohak, Klara Jug, Ajda Čremožnik, Loriana Turnšek, Goja Lajlar, Larisa Turnšek, Mark Verdev, Brina Žerdoner, Mia Fermolšek, Lara Hrašar, Manca Jazbec in Nina Miklič

Glavna in odgovorna urednica: Karmen Zupanc

Urejanje glasila: Karmen Zupanc

 

Voščilo so v imenu celotnega uredniškega odbora pripravile Lara Hrašar, Manca Jazbec in Brina Žerdoner.