Predstavitev glasila

Ustvarjalci glasila

Pri ustvarjanju spletnega glasila Glas mladih sodelujejo  mladi dopisniki, novinarji in fotografi (učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost DOPISNIŠKO- FOTOGRAFSKI KROŽEK in izbirni predmet ŠOLSKO NOVINARSTVO)  z mentorico Karmen Zupanc ter učenci in učenke OŠ Polzela z mentoricami.

UREDNIŠKI ODBOR:

Dopisniki (člani in članice dopisniško-fotografskega krožka): Klara Jug

Novinarji (učenke in učenci IP šolsko novinarstvo):  Alina Stropnik, Katarina Časl, Luka Radovanović, Nuša Bohak, Andrej Kužnik, Neža Saksida, Nik Vašl, Lara Jošt, Izabela Veber.


Glavna in odgovorna urednica: Karmen Zupanc

Urejanje glasila: Karmen Zupanc