Predstavitev glasila

Ustvarjalci glasila

Pri ustvarjanju spletnega glasila Glas mladih sodelujejo  mladi dopisniki, novinarji in fotografi (učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost DOPISNIŠKO- FOTOGRAFSKI KROŽEK in izbirni predmet ŠOLSKO NOVINARSTVO)  z mentorico Karmen Zupanc ter učenci in učenke OŠ Polzela z mentoricami.

UREDNIŠKI ODBOR:

Šolski novinarji (člani izbirnega predmeta šolsko novinarstvo): Nina MIKLIČ, Ela TRKAJ, Hana BERNOT, Mark VERDEV in Anka VOGA-ROVŠNIK

Dopisniki (člani in članice dopisniško-fotografskega krožka): Neža Jezernik, Aleksandra Lipovec Garcia, Lea Meža, Matic Runjak, Mia Perklič, Gloria Satler, Larisa Turnšek, Brina Žerdoner, Lara Hrašar, Manca Seražin, Lia Stropnik, Ajda Čremožnik in Loriana Turnšek

Glavna in odgovorna urednica: Karmen Zupanc

Urejanje glasila: Karmen Zupanc