Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave
Prednosti kombiniranega pouka so:
  • manjše število otrok v oddelku,
  • sodelovanje med učenci obeh razredov,
  • pomoč starejših otrok mlajšim,
  • večja povezanost otrok,
  • večja samostojnost in samozavest,
  • večja aktivnost pri pouku,
  • večja ter pogostejša možnost pri izvajanju praktičnih dejavnosti.
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave