Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

1. ŠOLSKI 

 

1.1   OB ZNANJU KULTURA SRCA

Izvajanje vzgojnega načrta, v skladu z vrednotami in vizijo EKOŠOLE (rdeča nit bosta temi ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA in SKRB za DUŠEVNO ZDRAVJE brez odvisnosti, ZDRAVA PREHRANA, MEDSEBOJI ODNOSI, dogodki, povezani s knjigo, branjem in z bralno značko, z drugimi pismenostmi ter skrbjo za trajnost).

1.2   PLESNA ŠOLA

Načrtno in sistematično vzgajanje ter učenje plesnih korakov, standardnih in latinskoameriških plesov in profesionalnega plesa vseh generacij šole in vrtca z vključevanjem na plesna tekmovanja, tečaj in prikaz plesnega znanja

devetošolcev in zaključna plesna akademija vseh generacij (Anja Gojkovič).

1.3   EVROPSKI JEZIKOVNI LISTOVNIK PRI POUKU TUJIH JEZIKOV

(koordinatorica Mojca Kacjan, učiteljice angleščine)

1.4   DIGITALNO OPISMENJEVANJE – RAČUNALNIŠKIH 90 za učence od 1. do 9. razreda (Borut Petrič in strokovni delavci)

1.5    IZ VRTCA V ŠOLO

(Barbara Hudoklin, Mateja Aubreht, Manca Krajnc, Simona Brglez, Ema Kotnik, in druge strokovne delavke v vseh oddelkih predšolskih otrok in prvošolcev)

1.6   STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE BRALNE, MEDIJSKE, NARAVOSLOVNE, MATEMATIČNE IN FINANČNE           PISMENOSTI

(Karmen Zupanc IN Doroteja Smej Skutnik)

1.7   PROSTOVOLJSTVO (Majda Pur)

 

2. DRŽAVNI

 

2.1.       KULTURNA ŠOLA (Koordinatorica: Mojca Cestnik v sodelovanju s celotnim učiteljskim zborom)

 

2.2.      ZDRAVA ŠOLA – DUŠEVNO ZDRAVJE – ZDRAVA HRANA – GIBANJE vključitev v Slovensko mrežo zdravih šol, ki jo vodi Inštitut za varovanje zdravja

razvojni tim v sestavi: Barbara Hudoklin (vodja projekta), Gašper Veber, Mojca Rodič, Anja Gojkovič, Majda Pur, Doroteja Smej Skutnik, Andreja Starman, Iva Džudović,, Manca Krajnc, Lea Tomšič, Nataša Herodež Kranjec, Katja Čeh, Alja Bratuša, Dragica Vidmar, Petra Vešligaj in vodstvo šole.

 

2.3      ŠOLSKI EKOVRT (koordinatorici Sara Goričar Cilenšek, Petra Divjak)

 

2.4      OTROŠKI PARLAMENT »Duševno zdravje otrok in mladih« (mentorica Katja Čeh)

 

2.5      VARNO S SONCEM (koordinatorica: Andreja Starman)

 

2.6      PROJEKTI KNJIŽNICE (BEREMO SKUPAJ – NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA, MEDNARODNI MESEC      ŠOLSKIH KNJIŽNIC, RASTEM S KNJIGO, NAŠA MALA KNJIŽNICA – projekti za spodbujanje branja (koordinatorica Alja Bratuša)

 

2.7     TEDEN PISANJA Z ROKO (koordinatorica Mojca Kacjan)

 

2.8     EVROPSKA VAS – ČEŠKA (koordinator: Kristina Jeraj, Staša Maganja Zupanc,)

 

2.9     NEON – Varni brez nasilja (vodji Lea Tomšič in Katja Čeh)

 

2.10   SIMBIOZA SKUPNOST (koordinator: Jerica Rajšek)

 

2.11    DAVČNO OPISMENJEVANJE MLADIH (koordinatorica: Nataša Jesenko)

 

2.12    MEDIJSKA PISMENOST ZA TRAJNOSTNO PRIHODNOST (koordinatorica Karmen Zupanc)

 

3.  MEDNARODNI

 

3.1           EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

(Doroteja Smej Skutnik, Mojca Arcet, Barbara Hudoklin, Manca Krajnc in vodstvo zavoda)

3.2         eTwinning (Lučka Rančigaj, Majda Pur)

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave