Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

 

  1. ŠOLSKI

 

1.1        OB ZNANJU KULTURA SRCA

Izvajanje vzgojnega načrta, v skladu z vrednotami in vizijo EKOŠOLE (rdeča nit bosta temi ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA in SKRB za DUŠEVNO ZDRAVJE brez odvisnosti, ZDRAVA PREHRANA, MEDSEBOJI ODNOSI, dogodki, povezani s knjigo, branjem in z bralno značko, z drugimi pismenostmi ter skrbjo za trajnost).

 

1.2        PLESNA ŠOLA

Načrtno in sistematično vzgajanje ter učenje plesnih korakov, standardnih in

latinskoameriških plesov in profesionalnega plesa vseh generacij šole in vrtca z

vključevanjem na plesna tekmovanja, tečaj in prikaz plesnega znanja

devetošolcev in zaključna plesna akademija vseh generacij (Anja Gojkovič).

 

1.3        EVROPSKI JEZIKOVNI LISTOVNIK PRI POUKU TUJIH JEZIKOV

                (učiteljice angleščine in nemščine)

 

1.4        DIGITALNO OPISMENJEVANJE – RAČUNALNIŠKIH 90 za učence od 1. do 9.

razreda (Borut Petrič in strokovni delavci)

 

1.5        IZ VRTCA V ŠOLO

(Barbara Hudoklin, Mateja Aubreht, Mojca Rodič, Manca Krajnc,  Simona Brglez, Ema Kotnik,  in druge strokovne delavke v vseh oddelkih predšolskih otrok in prvošolcev)

 

1.6        STRATEGIJE ZA IZBOLJŠANJE BRALNE PISMENOSTI (Karmen Zupanc)

 

1.7        PROSTOVOLJSTVO (Majda Pur)

 

 

  1. DRŽAVNI

 

2.1.       KULTURNA ŠOLA  (Koordinatorica: Mojca Cestnik v sodelovanju s celotnim

učiteljskim zborom)

 

2.2        ZDRAVA ŠOLA –  DUŠEVNO ZDRAVJE – ZDRAVA HRANA – GIBANJE vključitev v

Slovensko mrežo zdravih šol, ki jo vodi Inštitut za varovanje zdravja (razvojni

tim v sestavi: vodja projekta Barbara Hudoklin,  Mojca Rodič,

Anja Gojkovič, Majda Pur, Doroteja Smej Skutnik, Andreja Starman, Manca Krajnc, Nataša  Herodež Kranjec, Katja Čeh, Lea Tomšič, Alja Bratuša, Dragica Vidmar, Katja Rojnik, Gašper Weber, Petra Vešligaj in  vodstvo šole)

 

2.3        ŠOLSKI EKOVRT (koordinatorici Sara Goričar Cilenšek, Petra Tevžič)

 

2.4       OTROŠKI PARLAMENT »Duševno zdravje otrok in mladih« (mentorica Katja Čeh)

 

2.5        VARNO S SONCEM (koordinatorica: Andreja Starman)

 

2.6        PROJEKTI KNJIŽNICE (BEREMO SKUPAJ – NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA, MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC, RASTEM S KNJIGO,  NAŠA MALA KNJIŽNICA, TEDEN PISANJA Z ROKO – projekti za spodbujanje branja (koordinatorica Alja Bratuša)

 

2.7        EVROPSKA VAS  (koordinator: Staša Maganja Zupanc, Kristina Jeraj)

 

2.8        NA-MA POTI (vodji projekta: Doroteja Smej Skutnik in Katja Rojnik;

člani tima: Bernardka Sopčič, Nataša Jesenko, Mateja Škafer,

Mojca Arcet, Nataša Herodež Kranjec, Barbara Hudoklin, Tatjana Turkuš,

Mojca Kacjan, Karmen Zupanc, Irena Ramšak, Manca Krajnc, Andreja Starman,

Damjana Podpečan, Urška Lukan, Nika Koren, Eva Huš, Jerica Rajšek)

 

  1. 9 NEON – Varni brez nasilja (vodji Lea Tomšič in Katja Čeh)

 

2.10.    SIMBIOZA ŠOLA (koordinator: Jerica Rajšek)

 

  1. 11 DAVČNO OPISMENJEVANJE MLADIH (koordinatorica: Nataša Jesenko)

 

  1. 12 FRANČEK – Šolski slovar slovenskega jezika (koordinatorica Mojca Cestnik)

 

2.13     Razvojna naloga VARNO IN SPODBUDNO UČNO OKOLJE – USTVARJANJE 

             UČNIH OKOLIJ ZA 21. STOLETJE (vodja projekta Simona Tomšič, članice tima:

Mojca Kacjan, Nataša Herodež Kranjec, Mojca Rodič, Mateja Medved, Manca Krajnc)

 

2.14. UVELJAVLJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V VIZ (koordinatorja Katja Rojnik in Gašper Weber)

 

  1. MEDNARODNI

 

3.1        EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

(Doroteja Smej Skutnik, Mojca Arcet, Barbara Hudoklin, Manca Krajnc in vodstvo zavoda)

 

3.2        eTwinning, WIC (Cmepius, Erasmus+) (Lučka Rančigaj, Mojca Vidmajer, Majda Pur)

Več o projektih si lahko preberete tudi v našem šolskem rokovniku.

 

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave