Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Prvega septembra so šolski prag na podružnični  šoli v Andražu prestopile štiri deklice. Pričakali smo jih vsi učenci in delavci šole, ravnateljica, pomočnica ravnateljice, psihologinja in g. župan.  Učenci so v kratkem programu pokazali, kaj vse počnejo v šoli, prvošolke pa so z reševanjem ugank in branjem imen potrdile, da so pripravljene za vstop v šolo.

Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave