Izdelki iz naravnih in odpadnih materialov – 2. triletje

Na  tehniškem dnevu smo izdelovali okraske za smreko, in sicer smrečice. Izdelovali smo tudi voščilnice in svečnike, da ji na bazarju prodamo v dobrodelne namene. Najbolj nama je bilo všeč izdelovanje svečnikov. Valentina Anžič in Jakob Predovič, 5. b

Izdelovali smo vrečke iz starih majic. Najbolj nama je bilo všeč, ko smo staro uporabili za novo. Ob izdelovanju vreč smo se zabavali. Filip Kalan in Aleksandra Lipovec Garcia, 5. a