Ljubezen gre skozi želodec_tretje triletje

Doma večkrat jem maslo, med in kruh.  Današnja malica mi je bila zelo všeč in bila je drugačna od ostalih, saj smo si pripravili posebne pogrinjke in okrasili učilnico. Najbolj mi je bilo všeč predavanje o zdravstveni vzgoji. Pogovarjali pa smo se tudi o  mleku in kravah. V jedilnici smo imeli tudi degustacijo. Današnji dan mi je bil zelo všeč, saj nismo imeli pouka.

Urh Švener, 9. b