Mediacijski tabor

Po dolgih dveh letih premora so se učenci OŠ Polzela lahko ponovno udeležili mediacijskega tabora, ki že tradicionalno poteka na Gori Oljki. Tabor je bil namenjen devetošolcem, ki so v osmem razredu marljivo obiskovali interesno dejavnost mediacija in pridobivali veščine ter spretnosti s področja mediacije. Svoje znanje so na mediacijskem taboru utrdili in dopolnili, ob vsem delu pa nikakor ni manjkalo smeha in dobre volje.

Šolski mediatorki Karmen Zupanc in Barbara Hudoklin