TD Ločeno zbiranje odpadkov

18. 3. 2024 je potekal celostni tehniški dan, ki je bil namenjen ločevanju odpadkov.  Razredničarke so nas že nekaj dni prej  seznanile s potekom tehniškega dne in nam povedale, kaj vse bomo počeli in kaj vse bomo za to potrebovali. Sledila je akcija iskanja kartonov in drugih odpadnih, a še uporabnih stvari. V mislih smo načrtovali, kako bomo izdelali svojo štafetno palico, ki bo morda zmagala – najprej na razrednem tekmovanju, nato pa na šolskem. Zmagovalno štafetno palico bomo uporabili tudi na podnebnem teku. Tehniški dan je bil poln različnih aktivnosti. Poleg že omenjenega izdelovanja štafetnih palic smo v povezavi s podnebnim tekom izdelali tudi različne transparente, s katerimi smo poskušali opozoriti na aktualno podnebno problematiko. V učilnicah smo osvežili napise, povezane z ločevanjem odpadkov, ponovno izdelali ali pa samo popravili koše za različne odpadke in seveda dobro ponovili, kateri odpadki sodijo v kateri koš. Za šolo pa smo si lahko ogledali tudi prav posebno vozilo, t. j. E-transformer. 

Fotografije: Nina Miklič, šolska novinarka
Zapis: K. Zupanc