Kategorije
Načrt prireditev in aktivnosti
Šolski rokovnik
Ostale povezave

Poraba energije vseh vrst v Sloveniji iz leta v leto narašča in posledično tudi povpraševanje po njej. Na predzadnji šolski dan so se učenci šestih in sedmih razredov podrobneje seznanili z obnovljivimi viri energije. Prvo in drugo šolsko uro je potekal ogled fotovoltaične elektrarne pri gospodu Gregorju Jesenku v Založah, ki nam je predstavil možnosti za pretvorbo sončne energije v električno, ki se (mu) splača in bi se lahko vsakemu lastniku hiše. V šoli smo si ogledali izobraževalne videoposnetke na temo pridobivanja, porabe in varčevanja energije. Po malici je sledilo praktično izdelovanje vetrnih in drugih turbin iz igrač za konstruiranje modelov ter izdelava povzetkov obnovljivih virov energije. Viri energije različnih vrst nam omogočajo sodoben način življenja in jo moramo varčno porabljati.

 
Samo Škrabanja, učitelj fizike in tehnike
Osnovni podatki

OSNOVNA ŠOLA POLZELA
ŠOLSKA ULICA 3
3313 POLZELA
Telefon: 03 703 31 00
Fax: 03 572 01 35
e-pošta: tajnistvo-os.polzela1@siol.net
TRR 01373-6030675312
ID za DDV: SI33941688

Šolske dejavnosti
Povezave